Gemeente De Wolden

 Zuidwolde, 11 november 2008 [pic]   Persbericht Gemeente De Wolden bestrijdt de gladheid van wegen  Om het komende winterseizoen zo veilig mogelijk gebruik te kunnen maken van de wegen, heeft gemeente De Wolden een gladheidbestrijdingsplan opgesteld. In het plan zijn de momenten, omstandigheden en de routes waar wordt gestrooid beschreven.  Gladheidbestrijdingsplan Op de belangrijkste wegen in de gemeente wordt preventief gestrooid. Het gaat dan om de verbindingswegen tussen de dorpen, de busroutes, de aan- en afvoerwegen van de industrieterreinen en de doorgaande fietsroutes. Het strooien vindt plaats in een vastgestelde volgorde. Ook is in het plan bepaald dat bij extreme omstandigheden alleen de verbindingswegen binnen de dorpen begaanbaar worden gehouden. 's Nachts wordt alleen bij zeer bijzondere omstandigheden gestrooid. Bij langer aanhoudende gladheid worden bijna alle wegen in het buitengebied en binnen de kom gestrooid.  Verkeersveiligheid van groot belang In de periode van 1 november tot en met 15 april staan medewerkers en strooiwagens 24 uur, zeven dagen in de week paraat om de gladheid te bestrijden. Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit in gemeente De Wolden.   ///////////////////////////////  

Deel: ' Gemeente De Wolden bestrijdt de gladheid van wegen '


Lees ook