Gemeente De Wolden

 Zuidwolde, 11 november 2008 [pic]   Persbericht Gemeente De Wolden geeft E 50,- aan inwoners met een laag inkomen Alle inwoners in De Wolden met een laag inkomen en weinig vermogen hebben recht op een eindejaarsuitkering van E 50,00. In opdracht van het Rijk Gemeente De Wolden heeft van het Rijk opdracht gekregen voor het uitkeren van deze éénmalige bijdrage. De Tweede Kamer heeft het amendement Tang/Spekman aangenomen, waarmee landelijk 50 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor armoedebeleid.  Aanvraag bijdrage tot 1 januari 2009 Tot 1 januari 2009 kunnen inwoners per huishouden het bedrag bij de gemeente aanvragen. Inwoners, die bekend zijn bij de afdeling Samenleving van de gemeente en in aanmerking komen voor de bijdrage, krijgen deze automatisch overgemaakt in december. Er hoeft dan geen aanvraag ingediend te worden.  Via de website www.50eurovoorminima.nl kunnen inwoners berekenen of ze recht hebben op een bijdrage. Om meer te weten te komen over de geldende inkomens- en vermogensgrenzen, kunnen inwoners contact opnemen met de afdeling Samenleving van de gemeente De Wolden.  Meer informatie Bij de afdeling Samenleving, kunnen geïnteresseerden een aanvraagformulier opvragen of afhalen. De afdeling Samenleving is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Telefoon (0528) 378 200. Van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is de balie van de afdeling geopend.  ///////////////////////////////  

Deel: ' Gemeente De Wolden geeft E 50,- aan inwoners met een laag inkomen '


Lees ook