Gemeente Delft

02 November 1999
Persbericht - Gemeente geeft sport flinke impuls

De gemeente Delft heeft samen met vragers naar en aanbieders van sport een visie ontwikkeld op de toekomst van sportbeoefening in Delft. Deze ´Sportvisie 2000´ moet sport-, onderwijs- en welzijns-organisaties samenbinden om de Delftse inwoners optimale mogelijkheden te bieden voor blijvende sportbeoefening. Daarvoor legt de gemeente de nadruk op sporten en bewegen dicht bij huis, in en om de school, een goede informatievoorziening en een sterke sportinfrastructuur. Werkteams gaan voorstellen maken om daar uitvoering aan te geven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, met het vaststellen van de nota `Uitkomst project Sportvisie 2000 en vervolg: impuls voor de Delftse sport', ingestemd met deze voorstellen. De nota is in ruim een half jaar tijd tot stand gekomen. Dit gebeurde samen met inwoners van Delft, de sportraad en de sportverenigingen, vakleerkrachten lichamelijke oefening, het buurtwerk en Delftse politici. Daarvoor werd, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regelmatig gebruik gemaakt van moderne technische hulpmiddelen.

De Sportvisie 2000 doet voorstellen hoe Delft zijn inwoners optimale mogelijkheden voor breedte-sport kan bieden door een veelzijdige, innovatieve en toegankelijke informatie- en communicatiestructuur op te zetten en te onderhouden. Andere voorstellen zijn om het beleidsveld sport te verbreden in de richting van zowel onderwijs als het buurt-/wijk-/ jongerenwerk, en om de Delftse sportinfrastructuur in staat te stellen inhoud te geven aan het scheppen van optimale mogelijkheden voor sport, beweging en recreatie.

Het uitwerken van deze richtingen vindt plaats in het zesjarige vervolg-project ´Sportvisie 2000+6´. Voor dit nieuwe project heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS, dat een budget heeft voor het stimuleren van de breedte-sport.

Er komen werkteams die voor de genoemde richtingen voorstellen gaan maken. De teams worden in de komende maanden samengesteld en hebben een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van personen die met sport en bewegen te maken hebben of daarin zijn geïnteresseerd.

Deel: ' Gemeente Delft geeft sport flinke impuls '




Lees ook