Gemeente Delft

De gemeente Delft schort de beleidsadviesrelatie met de Organisatie voor mensen met een handicap (OGD) op.

Eerder dit jaar kondigde het gemeentebestuur het voornemen aan om de relatie te verbreken. Het college van burgemeester en wethouders had verricht door twee externen, naar het optreden van de OGD en het adviesbureau EBAK rond een aantal zorgbehoevende bewoners van de Mahlerstraat.

Inmiddels heeft het OGD gevraagd om nogmaals gehoord te kunnen worden. Het college beraadt zich op dit verzoek. Het kan daarom nog enige tijd duren voordat het college een definitief besluit kan nemen over bovengenoemd voornemen. Om helderheid te verschaffen aan de doelgroep in de stad en aan de gemeentelijke medewerkers heeft het college daarom nu besloten de beleidsadviesrelatie van de OGD naar de gemeente op te schorten en de OGD (tijdelijk) niet te laten deelnemen aan het nieuw op te richten instellingenpanel gehandicapten en zorg.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Delft schort beleidsadviesrelatie OGD op '
Lees ook