Gemeente Delft

01 December 1999
Persbericht - GEMEENTE DELFT ´PREVENTIEKAMPIOEN 2000´

De gemeente Delft is maandag uitgeroepen tot `Preventiekampioen 2000'. Dit gebeurde tijdens een landelijke dag over de Wet milieu-beheer. De gemeentelijke afdeling Milieu kreeg de prijs, een initiatief van de Stichting Natuur en Milieu, voor de manier waarop de gemeente bedrijven via de milieuvergunning aanzet tot het treffen van milieu-maatregelen. Delft eindigde in de uitverkiezing voor Amsterdam, dat overigens als voorbeeld geldt voor de Delftse aanpak.

Sinds 1993 biedt de Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid om milieuwinst te boeken door bedrijven via de milieuvergunning te verplichten om energie te besparen, de afvalproductie te beperken, zuiniger om te gaan met grondstoffen en de vervoersbewegingen te beperken. De provinciale milieufederaties en een aantal landelijke milieu-organisaties, waaronder de Stichting Natuur en Milieu, hadden de indruk dat gemeenten en provincies slechts weinig gebruik maakten van deze nieuwe mogelijkheden. Zij daagden daarom alle vergunningverlenende instanties uit om mee te dingen naar de titel van `Preventiekampioen 2000'.

Delft voert al sinds 1993 een actief preventiebeleid. De Delftse aanpak richt zich nadrukkelijk op specifieke bedrijven en doelgroepen. Een goed voor-beeld is het project `Energiebesparing in de horeca' dat in nauwe samen-werking met Koninklijke Horeca Nederland, het energiebedrijf (Energie Delfland) en de Stichting Premiere Delft/Zoetermeer wordt uitgevoerd. Voor grote bedrijven, zoals de Technische Universiteit Delft en TNO, is in overleg met de bedrijven een aanpak `op maat' bepaald.

Niet alleen via de vergunningenverlening, maar ook tijdens de controlebezoeken wordt aandacht besteed aan mogelijke milieumaatregelen. De Delftse inspecteurs zijn dus niet alleen maar handhaver van de wet, maar ook adviseur en stimulator. En dat werpt z'n vruchten af. Want hoewel bedrijven wel eens een zetje nodig hebben, worden ze daarna toch vaak enthousiast om de kansen voor milieuwinst te benutten. Milieuwinst gaat immers vaak samen met financieel voordeel.

Deel: ' Gemeente Delft uitgeroepen tot preventiekampioen 2000 '
Lees ook