Gemeente Delft

01 December 1999
Persbericht - DELFT VRAAGT SUGGESTIES VOOR BESTEDING ƒ115 MILJOEN

Elke Delftenaar heeft tot en met 22 december de unieke gelegenheid om suggesties aan te dragen voor projecten die de gemeente kan uitvoeren met een budget van ƒ 115 miljoen. Delft heeft dit geld beschikbaar door de verkoop van de aandelen in het Electriciteits-bedrijf Zuid-Holland (EZH).

Het gemeentebestuur roept Delftenaren nu op met ideeën te komen. Dit onder het motto: ´Delft: kansen voor de toekomst.´ Het gemeentebestuur wil de bevolking laten meedenken en meepraten, om zo rekening te houden met zoveel mogelijk belangen en te komen tot een evenwichtige verdeling van het geld.

Bewoners en organisaties kunnen hun suggesties schriftelijk indienen. Het kan ook mondeling, tijdens drie bijeenkomsten die de gemeente belegt op 8, 13 en 22 december. Een uitgebreide oproep met toelichting verschijnt deze week in de Stadskrant en is te raadplegen via het internet: www.delft.nl/stadhuis

Het gemeentebestuur maakt in januari 2000 een eerste selectie uit alle suggesties. Deze selectie resulteert in een lijst van projecten die het gemeentebestuur in februari weer voorlegt aan de bevolking. Elke Delftenaar van 12 jaar en ouder krijgt dan een overzicht van alle projecten in de bus. Op een antwoordformulier kan men door het plakken van Delftse ´duiten´ aangeven aan welke projecten uit die lijst men de voorkeur geeft. Op basis van de uitkomst van deze peiling maakt het gemeentebestuur in maart de definitieve keuze.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Delft vraagt suggesties voor besteding ƒ115 miljoen '
Lees ook