Gemeente Delfzijl

Persbericht

04-03-2003
Gemeente delfzijl kondigt vacaturebeheersing en uitgavenstop aan

INFORMATIE

Het college van burgemeester en wethouders hebben met ingang van vandaag een vacaturebeheersing en uitgavenstop aangekondigd. De reden hiervoor is dat het geprognoticeerde begrotingstekort op de zogenaamde A-lijst groter is dan verwacht
Het is een oplossing voor de korte termijn. Het college van burgemeester en wethouders krijgt op deze wijze ruimte om naar passende dekkingsmogelijkheden te zoeken.

Vacaturebeheersing
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten de thans openstaande vacatures vooralsnog niet op te vullen, tenzij dit noodzakelijk is. Voor elke noodzakelijke vacatureinvulling is een collegebesluit noodzakelijk.

Uitgavenstop
Er geldt een uitgavenstop voor uitgaven waarvoor nog geen verplichting is aangegaan en die in de praktijk nog uitgesteld kunnen worden.

Ombuigingsoperatie
Momenteel is het college van burgemeester en wethouders bezig met een ombuigingsoperatie om ontstane tekorten te dichten en ruimte te creeren voor nieuw beleid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Delfzijl kondigt vacaturebeheersing en uitgavenstop aan '
Lees ook