Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

05-10-1999

Gemeente Delfzijl subsidieert aanschaf zonneboilers door particuliere huizenbezitters

De gemeente Delfzijl subsidieert 30 particuliere woningbezitters met een bedrag van 500 gulden als zij bij de vervanging van hun oude cv-ketel voor een combinatie met zonneboiler kiezen. Deze subsidie komt boven op de 3200 gulden subsidie verstrekt door rijksoverheid en EDON. De subsidie geldt voor particuliere bezitters van bestaande woningen.

De Actie Zonneboiler is een initiatief van EDON-duurzaam en wordt uitgevoerd in samenwerking met de meeste Groningse gemeenten. In de actie wordt de aanschaf van een zonneboiler zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor de consument. Deze week krijgen ongeveer 700 woningbezitters binnen de gemeente Delfzijl een informatiepakket thuisgestuurd, geselecteerd op de leeftijd van het huis. De kans is bij hen het grootst dat de cv-ketel aan vervanging toe is. Dit betekent echter niet dat andere geinteresseerden minder kansen hebben. Via advertenties in de kranten en een informatie- en demonstratiestand op zaterdag 9 oktober a.s. kunnen belangstellenden zich verder informeren.

Op volgorde van binnenkomst

Bij de gemeente is er een limiet aan het aantal subsidietoekenningen. Er is een bedrag van maximaal 15.000 gulden voor vrijgemaakt. Dit is genoeg voor 30 aanvragen. Op volgorde van binnenkomst worden de subsidieaanvragen behandeld. Snelle beslissers hebben dus het grootste voordeel.

Provinciebreed

Deze zonneboileractie is onderdeel van een grote door de EDON opgezette provinciebrede actie. In september en oktober zijn er meerdere informatiemarkten in verschillende Groninger plaatsen. In Delfzijl komt een grote stand, bemand door mensen van de EDON die allerlei vagen over de subsidies kunnen beantwoorden. De fabrikanten en installateurs zorgen voor de technische informatie. Tevens zijn er voorbeelden van cv/zonneboilercombinaties te zien.

Op zaterdag 9 oktober in de Schoolstraat naast het postkantoor kan iedere belangstellende tussen 10 uur en 16 uur komen kijken.

Tijdens kantooruren kunt u voor informatiepakketten bellen met het informatiepunt van de EDON via telefoonnummer 038-8524461.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw M. van Wensveen, telefoon 0596-639928.

Deel: ' Gemeente Delfzijl subsidieert aanschaf zonneboilers '
Lees ook