Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente neemt muziekinstallatie in beslag

do 04 oktober 2001

Op donderdag 27 september jongstleden heeft de afdeling Milieu van de gemeente s-Hertogenbosch de muziekgeluidsinstallatie van een horecazaak in de Torenstraat in beslag genomen. Dit na diverse eerdere overtredingen. De gemeente geeft met deze actie uitvoering aan de begin september uitgevaardigde bestuursdwangbeschikking waarin voor inbeslagname werd gewaarschuwd indien opnieuw de geluidsnormen zouden worden overtreden.

Tijdens een controleronde langs een aantal horecabedrijven in de Bossche binnenstad in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september bleek de horecazaak opnieuw de geluidsnormen te overtreden. Naar aanleiding van deze meting verrichtte de gemeente in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 september nog een aanvullende meting in een van de buurwoningen. Ook deze meting toonde aan dat de geluidsnormen flink werden overschreden. Hierdoor werd inbeslagname onontkoombaar. In de lijn van het onlangs door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde handhavingsbeleid is inbeslagname van de geluidsapparatuur de laatste stap om te voorkomen dat een horecabedrijf gesloten gaat worden.

Meer overtredingen
Tijdens de eerst genoemde controle bleken ook andere horecabedrijven de geluidsnormen te overtreden. Zij kregen naar aanleiding hiervan een dwangsom opgelegd. Omdat dit al de tweede keer was, heeft de gemeente inmiddels voor deze bedrijven de procedure gestart om bij een volgende overtreding over te gaan tot inbeslagname van de geluidsapparatuur.

Ook bij een aantal andere horecazaken werden de geluidsnormen overschreden. Omdat het een eerste overtreding betrof, krijgen zij vooralsnog een dwangsom opgelegd.

Doel nieuwe handhavingsbeleid
Het nieuwe handhavingsbeleid Geluid horeca heeft als doel de geluidsoverlast van horecabedrijven terug te dringen. Horecabedrijven die herhaaldelijk de geluidsnormen overschrijden, worden in de toekomst harder aangepakt. In tegenstelling tot het verleden waarin overtreders vooral geldboetes kregen, lopen horecabedrijven met het nieuwe beleid eerder het risico dat de gemeente hun geluidsapparatuur in beslag neemt of het bedrijf sluit. De procedure is alsvolgt: bij de eerste twee geconstateerde geluidsovertredingen legt de gemeente de ondernemer een dwangsom op van 5.000,- ( 2.270,-). Bij een volgende overtreding start de gemeente een procedure om de geluidsapparatuur in beslag te kunnen nemen. Zet ook inbeslagname geen zoden aan de dijk, dan zal de gemeente overgaan tot sluiting van het bedrijf.

Deel: ' Gemeente Den Bosch neemt muziekinstallatie in beslag '
Lees ook