Gemeente Den Haag


12 januari 1999

Nieuw literair instituut in Den Haag.

Gemeente Den Haag verheugd over vestiging van Willem Frederik Hermans Instituut in Den Haag.

De gemeente Den Haag heeft besloten om aan de Stichting Willem Frederik Hermans Instituut een startsubsidie toe te kennen van f 10.000,00. Wethouder Engering van Financiën en Cultuur brengt hiermee de grote waardering van het gemeentebestuur tot uiting voor het initiatief van het stichtingsbestuur, om voor de Nederlandse schrijver W.F. Hermans een nieuw instituut op het terrein van de Nederlandse Literatuur op te richten. Het Instituut wordt gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek en start in januari 1999 met haar werkzaamheden.

De werkzaamheden van het instituut zullen zich richten op het publiceren, bestuderen en conserveren van de werken van een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers, W.F. Hermans. Speciaal voor het uitgeven van een integraal en wetenschappelijk verantwoord werk van de verzamelde werken van W.F. Hermans, heeft het instituut de Hermans-kenner prof.dr. Frans Jansen bij dit project betrokken. Hierbij vindt samenwerking plaats met prof. Dr. Dick van Vliet die verbonden is aan het Constantijn Huygens Instituut.

Met de vestiging van de Stichting Willem Frederik Hermans Instituut in Den Haag wordt de centrum-rol die de gemeente Den Haag de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het gebied van de Nederlandse literatuur, verder versterkt. De gemeente Den Haag heeft reeds een aantal vooraanstaande literaire musea zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig museum, het Louis Couperus museum, het Museum van het boek, Meermanno Westreenianum en het literair theater Branoul. Het literair instituut Stichting Willem Frederik Hermans Instituut is een belangrijke en waardevolle aanwinst voor de gemeente Den Haag.

Deel: ' Gemeente Den Haag blij met Willem Frederik Hermans Instituut '
Lees ook