Gemeente Den Haag


18 januari 2000

Gemeente wederom in het gelijk gesteld in kwestie Blauwe Aanslag

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek tot herziening van de uitspraak over de schorsing van het bestemmingsplan Buitenom van de zijde van de bewoners van de Blauwe Aanslag afgewezen en daarmee de gemeente Den Haag nogmaals in het gelijk gesteld

De gemeente constateert dat zij wederom gelijk heeft gekregen in de discussie met de blauwe aanslag. Met dit rechtelijk oordeel is het duidelijk dat de gemeente het recht heeft de voorgenomen plannen - verbreding van het Korte Buitenom ten behoeve van de Centrumring - ten uitvoer kan brengen. Zoals bekend moet de Blauwe Aanslag hiervoor gesloopt worden. Wethouder Noordanus zal nu de bewoners van de Blauwe Aanslag een laatste aanbod doen voor herhuisvesting elders. Hij verwacht dat in de loop van het jaar met de uitvoering van de gemeentelijke plannen begonnen kan worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Den Haag krijgt gelijk in kwestie Blauwe Aanslag '
Lees ook