Gemeente Den Haag

2003-03-21: Gemeente stelt nieuwe Adviescommissie Kunst en Cultuur in


---

Het college van b & w heeft een nieuwe Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 ingesteld. De gemeente Den Haag werkt sinds het meerjarenplan 1997 - 2000 met een externe, onafhankelijke adviescommissie voor het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur. Om de vier jaar wordt een nieuwe adviescommissie van deskundigen gevormd. Evenals bij vorige gelegenheden is de nieuwe adviescommissie samengesteld uit het landelijke veld van deskundigen op de diverse culturele vakgebieden.

Op basis van de adviesaanvraag van de gemeente zal de commissie advies uitbrengen over de meerjarenbeleidsplannen, die de culturele instellingen in Den Haag, die in aanmerking willen komen voor structurele subsidie, indienen. Het advies wordt in het voorjaar van 2004 verwacht. Aan de hand van dit advies wordt een meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2005 - 2008 opgesteld, dat vervolgens, na de inspraakprocedure doorlopen te hebben, door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

De Adviescommissie bestaat uit:
Yvonne Zonderop, voorzitter (adjunct-hoofdredacteur Volkskrant) Bèr Deuss, serieuze muziek (ex-directeur Donemus / Muziekgroep Nederland)
Dick te Winkel, popmuziek (algemeen directeur poppodium Tivoli Utrecht)
Isabella Lanz, dans (dansrecensente NRC Handelsblad) Bart van Mossel, theater (directeur Schouwburg Leiden) Kees van Twist, beeldende kunst (directeur Groninger Museum) Tessa Boerman, culturele diversiteit / audio-visuele kunsten (filmprogrammeur / -regisseur; adviseur Afrikaanse cinema) Marjo van Hoorn, educatie / amateurkunst (hoofd beleid en onderzoek Cultuurnetwerk Nederland)

Deel: ' Gemeente Den Haag stelt nieuwe Adviescommissie Kunst en Cultuur in '
Lees ook