Gemeente Den Haag


1 februari 2000

Gemeente ziet af van grootschalige nieuwbouw bij de 'Zevensprong'

Het nieuwbouwplan voor de Loosduinseweg tussen de Regentesselaan en de Gaslaan - de zogenoemde Wittebrug-locatie - gaat niet door. Dat schrijft wethouder Peter Noordanus vandaag aan de raadscommissie van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting. De kosten zijn te hoog en wegen niet op tegen de voordelen van nieuwbouw. Ook speelt mee dat de bewoners en ondernemers meer voelen voor behoud en herstel van de bestaande bebouwing. Wethouder Noordanus kiest nu voor stimulering van het onderhoud van het particuliere bezit. Verder zal de gemeente een plan ontwikkelen om het gat in de gevelwand aan de Loosduinseweg ter plaatse van de voormalige Wittebrug-garage te dichten.

De gemeente kocht de garage in 1996 met het oogmerk het bouwblok begrensd door de Loosduinseweg, Regentesselaan, De Gheijnstraat, Hondiusstraat, Lynckerstraat en Gaslaan op termijn te herontwikkelen. In het kader van de investeringsstrategie 'Stadseconomie' werd gedacht aan kleinschalige bedrijven met woningen erboven en een ventweg ervoor, aansluitend op eerdere ontwikkelingen langs de Westland-as. Door gewijzigde prioriteitstelling heeft de ontwikkeling van een nieuwbouwplan langer op zich laten wachten; begin vorig jaar kon het stedenbouwkundig plan uiteindelijk aan de buurt worden getoond. De bewoners spraken zich toen uit voor behoud en herstel van de bestaande bebouwing; ook de ondernemers hebben geen behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte.

Realisering van het stedenbouwkundig plan blijkt een tekort op te leveren van circa 30 miljoen. Daarvoor worden circa 150 woningen teruggebouwd, maar daarna is er uiteindelijk 5.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak minder dan nu. Wethouder Noordanus vindt die kosten te hoog en stelt nu aan de raadscommissie voor van vernieuwing van het bouwblok af te zien. Hij wil de woningen met de subsidieregeling voor particuliere woningverbetering door de eigenaren laten opknappen en een bouwplan ontwikkelen om het gat in de gevelwand ter plaatste van de voormalige garage te dichten. Dit voorstel staat de plannen voor verbetering van de verkeerssituatie op de kruising - de 'Zevensprong' - niet in de weg.

De bewoners en ondernemers zijn vandaag van het voorstel aan de raadscommissie op de hoogte gesteld.

Deel: ' Gemeente Den Haag ziet af van nieuwbouw bij de 'Zevensprong' '
Lees ook