Gemeente Deventer

Voorstellen in nauwe samenwerking met betrokken verenigingen nader uitgewerkt

GEMEENTE DEVENTER INVESTEERT FORS IN VELDSPORTACCOMMODATIES

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende jaren fors te investeren in de veldsportaccommodaties binnen de gemeente. Het college heeft daarom op 25 september in principe besloten de trainingsaccommodatie van Go Ahead Eagles te realiseren op sportpark Keizerslanden.

De club traint nu nog bij het stadion aan de Vetkampstraat en op sportpark de Rielerenk. Het college wil ook voetbalvereniging IJsselstreek, die nu is gehuisvest aan de Ceintuurbaan, verplaatsen naar sportpark de Rielerenk, op de huidige locatie van de Go Ahead-amateurs. De amateurs van Go Ahead in hun plaats verhuizen - als het aan het college ligt - ook naar sportpark Keizerslanden. Op deze wijze kunnen Go Ahead Eagles en Go Ahead-amateurs beter samenwerken en is er voor IJsselstreek een definitieve oplossing voor hun ruimtegebrek.

Maatregelen

Het college stelt aan de gemeenteraad verder de volgende maatregelen voor:


1. renoveren van de kleedkamers waar IJsselstreek en Gazelle gebruik van gaan maken


2. nieuwbouw van kleedkamers voor voetbalverenigingTurkse Kracht

3. uitbreiden van de parkeerplaatsen richting korfbalvereniging Hellas, rugbyclubThe Pickwick Players en de Deventer Scheidsrechtersvereniging


4. verharden van de parkeerplaatsen van voetbalvereniging DAVO

5. uitbreiden van de trainingsmogelijkheden op de Rielerenk door medegebruik van het rugbyveld door de voetbalverenigingen.

De principebesluiten zijn het gevolg van de veldsportnota die de gemeenteraad in april 2000 heeft vastgesteld. In deze nota staat de nabije toekomst van de veldsportaccommodaties binnen Deventer beschreven. De aanleiding tot het schrijven van de nota is onder meer het oplossen van accommodatieknelpunten van verenigingen en, naar de toekomst toe, komen tot een meer efficiënt gebruik van de sportaccommodaties.

Drie fases tot verandering

In de veldsportnota zijn drie fases aangegeven waarin de veranderingen moeten zijn gerealiseerd. In de eerste fase (periode 2000-2003) is het streven erop gericht een nieuwe accommodatie voor honk- en softbalvereniging The Eagles te realiseren. In de tweede fase (periode 2001-2004) is het doel een trainingsruimte voor Go-Ahead Eagles te realiseren, omdat er bij het nieuw te bouwen stadion niet in een aparte trainingsruimte is voorzien.

Het college heeft de principebesluiten zeer weloverwogen genomen. In het afgelopen half jaar hebben er naast gesprekken met korfbalverenigingen Hellas en Korfoes en de Deventer Hockey Vereniging, ook gesprekken plaatsgehad met de betrokken verenigingen van sportpark de Rielerenk en met voetbalvereniging IJsselstreek. Een aantal verenigingen daarvan heeft hun ideeën en wensen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Hierbij bleek dat uiteindelijk iedere vereniging voor zichzelf met het meest ideale plaatje op tafel kwam.

De gemeente kon onmogelijk alle eisen en wensen inwilligen, ook al omdat sommige wensen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ook de verenigingen onderschreven dit. Vervolgens hebben de verenigingen de gemeente gevraagd met een voorstel te komen dat zoveel mogelijk rekening houdt met hun wensen en ideeën. De principebesluiten zijn hiervan het gevolg.

Het voorstel van het college wordt vandaag (maandag 1 oktober) voor de betrokken verenigingen toegelicht op een algemene informatieavond en moren (dinsdag 2 oktober) in de commissie Sociale Zaken en Welzijn behandeld. Op 29 oktober buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

De gemeente wil de voorstellen zo snel mogelijk nader uitwerken met de betrokken verenigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Deventer investeert fors in veldsportaccommodaties '
Lees ook