Gemeente Deventer

Gemeente Deventer start Jongerenloket

Teveel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma op het niveau van een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-niveau 2). Het vooruitzicht voor een groot aantal van deze jongeren is vaak langdurige of frequente werkloosheid. In het kader van het grotestedenbeleid heeft de gemeente Deventer zich als doel gesteld voorwaarden te scheppen voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Naar aanleiding hiervan is de gemeente gestart met een Jongerenloket, met de volgende doelstellingen:

* centrale en sluitende registratie van alle voortijdig schoolverlaters

* het op traject zetten van voortijdige schoolverlaters om ze alsnog, op welke manier dan ook, een startkwalificatie te laten behalen

* het vertalen van knelpunten, ervaringen en kennis in beleid gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Het Jongerenloket is een aanvullende voorziening van de gemeente (die in het kader van de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) in Deventer is ontwikkeld) om te voorkomen dat leerlingen de school voortijdig verlaten. Hierbij werkt het Jongerenloket zoveel mogelijk met scholen en andere instanties samen. Het is de bedoeling dat scholen (dreigende) voortijdig schoolverlaters melden bij het Jongerenloket. Jongeren die behoren tot de doelgroep kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het Jongerenloket. Het bezoekadres is Welle 39, 3e verdieping.

Het Jongerenloket is onderdeel van Leerplicht/RMC en valt onder de afdeling Maatschappelijk Beleid van de sector Welzijn Cultuur en Onderwijs van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Deventer start Jongerenloket '
Lees ook