Gemeente Dordrecht


---

Gemeente betreurt sluiting postagentschap in Stadspolders

Vincent Brinkhof
Sinds begin dit jaar is het postagentschap in winkelcentrum de Bieshof in Stadspolders gesloten. Deze sluiting stuitte op veel bezwaren van de bewoners in de wijk. Wethouder B. van der Zwaan treedt namens het college van B&W in overleg met Postkantoren b.v.. Hierin benadrukt hij het belang van het postagentschap voor Stadspolders en wil hij komen tot een verbetering van de situatie.

De sluiting van het postagentschap heeft gezorgd voor onrust in Stadspolders. Diverse bewoners en ondernemers hebben hier actie tegen gevoerd. Ook gemeenteraadslid H.J. Tazelaar (fractievoorzitter AOV/Ouderenunie) heeft het college van B&W gevraagd om mee te helpen aan een oplossing en om medefinanciering voor een mogelijke doorstart van het postagentschap.

Het college betreurt de sluiting, maar geeft geen financiële ondersteuning voor een eventuele doorstart van het postagentschap, omdat het een particuliere voorziening is.

Deel: ' Gemeente Dordrecht betreurt sluiting postagentschap in Stadspolders '
Lees ook