Gemeente Dordrecht


---

Gemeente blijft bij de Nationale Ombudsman

Vincent Brinkhof
De gemeente Dordrecht is sinds 1 januari 2000 aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Na een periode van 2 jaar praktijkervaring stelt het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voor om bij de Nationale Ombudsman te blijven.

Burgers kunnen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman als zij vinden dat de gemeente hun klacht niet goed heeft behandeld. In de afgelopen twee jaren heeft de Nationale Ombudsman 48 klachten ontvangen van burgers uit Dordrecht. De Ombudsman en de gemeente streven naar praktische oplossingen. Hierdoor heeft slechts één klacht geleid tot een rapport.

De gemeente wijst de burgers op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is een objectieve instantie met veel kennis en ervaring op het gebied van klachtenafhandeling. 190 gemeenten zijn sinds 2002 aangesloten bij deze instantie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Dordrecht blijft bij de Nationale Ombudsman '
Lees ook