Gemeente Ede


- Marokkaanse jongeren zelf hebben spijt van uitlatingen over aanslagen in Amerika -

Gemeente Ede betreurt ontstane beeldvorming

De gemeente Ede heeft vrijwel onmiddellijk afstand genomen van het afschuwelijke "feest-"incident dinsdagavond waarbij een vijftiental jongeren plezier maakten over de aanslagen in Amerika. Van verschillende kanten is die actie in duidelijke taal afgekeurd. Na burgemeester mr. W. Blanken hebben de tien fractievoorzitters in de gemeenteraad van Ede gezamenlijk hun afkeuring over het voorval uitgesproken en dezelfde dag gebeurde dat ook namens de Marokkaanse gemeenschap in Ede. Daarbij werd vermeld dat getracht wordt het contact met de betrokken jongeren te behouden. Inmiddels is evenwel gebleken dat honderden telefonische reacties en e-mailberichten voornamelijk klagen over het feit dat de politie de jongeren niet heeft opgepakt. Hoewel begrijpelijk dat in deze reacties vanuit geheel Nederland terechte ergernis blijkt, is het toch jammer dat de ontstane beeld-vorming over Ede zich daar op toespitst. De gemeente heeft immers allerlei activiteiten ondernomen om het bewuste (wan)gedrag te veroordelen en verbeteringen te realiseren.

Te betreuren valt dat intussen gebleken is dat de gebeurtenissen tot heftige discussies leiden over de relatie met etnische groepen. Ook de schriftelijke en mondelinge reacties tonen dat. Het is daarom het vermelden waard dat vrijdagmiddag tientallen Marokkaanse inwoners in het gemeentehuis van Ede het condoleance-register voor de slachtoffers van de aanslagen hebben getekend. Daarbij waren veel jongeren. Daarnaast kwam vanuit de Marokkaanse gemeenschap in de wijk Veldhuizen het goede bericht dat het groepje jongeren, dat dinsdagavond voor het bedroevende incident zorgde, zelf hun spijt over hun optreden heeft geuit. Dat is duidelijk geworden in gesprekken die donderdagavond plaatsvonden en vrijdagavond een vervolg krijgen.

Het condoleanceregister in het raadhuis in Ede wordt ook de komende week opengesteld.

---

Ede, 14 september 2001

Deel: ' Gemeente Ede betreurt ontstane beeldvorming '
Lees ook