Gemeente Eindhoven


Officiële publicaties

Eindhoven, 21 juli 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Beleidsplan 2000-2003 ter inzage

Vastgestelde verordening

Wet milieubeheer

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1169/99 Ernani 23, plaatsen van een tuinhuisje 14.07.1999 1310/99 St. Jorislaan 42, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999
1311/99 Siermanhof 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999
1312/99 Florencelaan 1, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 07.07.1999
1319/99 Prokofjevpad 28, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 08.07.1999
1324/99 Atrechtlaan 48, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
1344/99 Kleine Beerpad 53, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.07.1999
1349/99 Jan Heynslaan 48, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.07.1999
1347/99 Annecyhof 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.07.1999
1358/99 C. Bakker- v. Bossestraat 37, plaatsen van een dakkapel 13.07.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2173/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 197, bouwen van een woning 09.07.1999
2249/98 Groeneveld 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
2276/98 III Blixembosch, Chet Bakerlaan, kavel 694, bouwen van een woning 13.07.1999
20/99 Havensingel 53, verbouwen en uitbreiden van een woning

07.07.1999

308/99 Cherbourglaan 6, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 12.07.1999
344/99 Backenhage 11, uitbreiden van een woning 13.07.1999 359/99 Erasmuslaan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.07.1999
427/99 Evreuxlaan 73 en 75, uitbreiden van 2 dakkapellen in het voorgeveldakvlak 13.07.1999
437/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 564, bouwen van een woning 07.07.1999
478/99 Hooge Zijde/Kapelbeemd, kavel 848, bouwen van een bedrijfspand ten behoeve van archiefloods, werkplaats en kantoor 14.07.1999 481/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 580, bouwen van een woning 08.07.1999
561/99 Briljant 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.07.1999 582/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 565, bouwen van een woning 12.07.1999
659/99 St. Bernulphuslaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999
734/99 Godschalk Rosemondstraat 14, uitbreiden van een woning 12.07.1999
732/99 III Blixembosch, Opera, kavel 667, bouwen van een woning 12.07.1999
748/99 Oude Sultan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.07.1999
808/99 Dufaystraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
894/99 Mecklenburgstraat 67, zetten van een mast met 2 lichtreclames en het aanbrengen van een fascia lichtbak met contour 12.07.1999 932/99 III Blixembosch, Opera, kavel 669, bouwen van een woning 13.07.1999
967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 07.07.1999 958/99 Godschalk Rosemondtstraat 21, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 09.07.1999 986/99 Heuvelakker 20, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 09.07.1999
987/99 Generaal Linckerslaan 54, uitbreiden van een woning 12.07.1999 1675/98 III Blixembosch, Bessie Smithlaan, kavel 593, wijziging op bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 07.07.1999 1116/99 Lisieuxhof 41/Cherbourglaan, bouwen van een garage 09.07.1999 1141/99 Van Renesseweg 100, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999
1314/99 Cahorslaan 27, uitbreiden van een woning 07.07.1999 1315/99 Cahorslaan 29, uitbreiden van een woning 07.07.1999 1316/99 Cahorslaan 31, uitbreiden van een woning 07.07.1999 1317/99 Schelluinen 2A, verbouwen van een woonboerderij 07.07.1999 1307/99 Gasthuisstraat 1, bouwen van een fietsenstalling 07.07.1999 1313/99 St. Bonifaciuslaan 46, bouwen van een garage en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.07.1999 1318/99 Lorrainelaan 4, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 08.07.1999
1321/99 Langendijk 3, uitbreiden van een 150 kv-station met een subblok 08.07.1999
1322/99 Engelsbergenstraat 68 en 70, plaatsen van 3 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 08.07.1999
1323/99 Willem Klooslaan/Busken Huetstraat, verbouwen van 6 containerruimtes tot ketelhuis 08.07.1999
1325/99 Doornakkersweg 51, verbouwen en uitbreiden van dierenasiel 'De Doornakker' met betrekking tot kantoor en kantine 08.07.1999 1326/99 Tonnaerstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van slaapkamer 08.07.1999
1327/99 Roodkapje 100, plaatsen van een erfafscheiding 08.07.1999 1330/99 Swalmstraat tegenover nummers 11 t/m 37, bouwen van een geluidscherm 08.07.1999
1343/99 Hoek Klein Duimpje 17/Tovermolen, plaatsen van een erfafscheiding 09.07.1999
1354/99 Grand Combin 17, bouwen van een zwembad 12.07.1999 1353/99 Oude Sultan 16, plaatsen van een erfafscheiding 12.07.1999 1352/99 Willem de Rijkelaan 6, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 12.07.1999
1351/99 Ulenpas 56a, bouwen van reclame pylon 12.07.1999 1350/99 Cesar Franckstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een garage tot garage/berging 12.07.1999
1348/99 Generaal Bentinckstraat 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999
1337/99 Wildeman 35, plaatsen van een erfafscheiding 09.07.1999 1341/99 Benoitstraat 44, uitbreiden van een woning 09.07.1999 1342/99 Goudestein 76, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.07.1999
1361/99 Rijnstraat 43, verbouwen en uitbreiden van een berging 13.07.1999
1360/99 Tarwelaan 7, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.07.1999
1359/99 Sprookjesbosch 63, plaatsen van een erfafscheiding 13.07.1999 1357/99 Willemstraat 82f, uitbreiden van een balkon en het bouwen van een zwembad 13.07.1999
1356/99 Joris Minnestraat 2, verbouwen van een verkoop en magazijnruimte ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen 13.07.1999
1355/99 Sterredaalder 16, uitbreiden van een tuinafscheiding 13.07.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0079 Willem Klooslaan/Busken Huetstraat, gedeeltelijk slopen van containerruimten 08.07.1999
SL99/0082 Kanaaldijk-Zuid 5c, slopen van 2 loodsen 09.07.1999 SL99/0083 Kanaaldijk-Zuid 5c, slopen van een kantoorgebouw 09.07.1999 SL99/0084 Kanaaldijk-Zuid 5d, slopen van een woning 09.07.1999 SL99/0085 Anthony Fokkerweg, slopen van een trafostation 09.07.1999 SL99/0081 Karel de Grotelaan 2, slopen van een shopgebouw 09.07.1999 SL99/0080 Tafelbergplein 8, slopen van een 7-klassig noodlokaal, unit 137 09.07.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen

Van 22 juli 1999 tot en met 4 augustus 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: - bouwen van een

veldschuur, Genneperweg 144a (767/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7A.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gennep 1998. - uitbreiden van een showroom/rijwielhandel, Limburglaan 1 (224/98).
- uitbreiden van een entree van een flatgebouw gelegen op het perceel aan de Steigerweg 3 t/m 81 (219/99).

- bouwen van een ondergrondse 2-laags parkeergarage gelegen op het perceel aan de Bogert, Woensel, sectie GB, nummers 5645, 5932, 5646 (ged.) (271/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- uitbreiden van een woning en het bouwen van een fietsenstalling gelegen op het perceel aan de Rietvinkstraat 10 (2193/98);

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
- uitbreiden van een garage gelegen op het perceel in Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 173 (2392/98);

- bouwen van een tuinhuisje gelegen op het perceel Grand Combin 6 (1075/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven

Rectificatie
In de publicatie van vorige week is bij de te verlenen bouwvergunning(en)/monumentenvergunningen bij zaaknummer 747/98 abusievelijk vermeld dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 WRO juncto artikel 50, lid 5 Ww i.p.v. met toepassing van artikel 212, lid 12.2 van het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

563/99 Westenbergstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het

achtergeveldakvlak 07.07.1999

633/99 Grote Berg 56, plaatsen van een luifel 07.07.1999 716/99 Robijnring 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.07.1999
746/99 Willemstraat 78, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 13.07.1999
757/99 Karnemelkweg 4, plaatsen van een tuinhuisje 13.07.1999 774/99 Genneperweg 71, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 07.07.1999
876/99 Jean Racinelaan 25, bouwen van een tuinhuisje 13.07.1999 1147/99 Bernardinopas 15, plaatsen van een tuinhuisje c.q. blokhut 07.07.1999
1166/99 Zeelsterstraat 232, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.07.1999
1181/99 Privaspad 17, uitbreiden van een woning 13.07.1999 1186/99 Gotthardpas 14, plaatsen van een tuinhuisje 12.07.1999 1201/99 Florapark 40, plaatsen van een dakkapel in het

achtergeveldakvlak 07.07.1999

1204/99 Laagstraat 359, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.07.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 13.07.1999 1122/99 Avignonlaan 14, plaatsen van een dubbelzijdige reclamepylon 13.07.1999
1140/99 St. Lebuinuslaan 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 14.07.1999
1182/99 Beukenlaan/Koenraadlaan, bouwen van een trafo 08.07.1999 1196/99 Jan van Eyckgracht 67, plaatsen van een tuinhuisje 14.07.1999 1230/99 Stiffelio 76, bouwen van een berging en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.07.1999

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1043/99 Diamantring 31, bouwen van een tuinhuisje 14.07.1999 1162/99 Gerritsonlaan achter gemeenschapshuis de Hoeksteen, bouwen van een berging 14.07.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1312/98 Boschdijk 1043, uitbreiden van een woning ten behoeve van kamerverhuur 15.07.1999
2124/98 Driehoeksbos, Bishorn, kavel 237, bouwen van een woning 13.07.1999
2143/98 Adolf Van Cortenbachstraat 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.07.1999
2328/98 Vinkenhofje 12, uitbreiden van een woning 08.07.1999 2332/98 Driehoeksbos, Matterhorn, kavel 191, bouwen van een woning 13.07.1999
2335/98 Luchthavenweg, bouwen van een kantoorgebouw 07.07.1999 2348/98 Croy 41, uitbreiden van een loods ten behoeve van opslagruimte 13.07.1999
2388/98 Dillenburgstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte 14.07.1999
73/99 Akkerstraat 43, verbouwen en uitbreiden van een berging 08.07.1999
110/99 Cornelis Krusemanstraat 5, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 08.07.1999
119/99 Mispelhoefstraat, bouwen van een bedrijfshal met kantoren 08.07.1999
137/99 Industrieweg 5, uitbreiden van een bedrijfspand 15.07.1999 136/99 Voorterweg 164, bouwen van een garage en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.07.1999
167/99 Besanconlaan 8 en 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
171/99 Meerveldhovenseweg, bouwen van een kantoor 14.07.1999 258/99 Olympialaan 116, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999
328/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 482 bouwen van een woning 08.07.1999
504/99 Bredalaan 138a , uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een erker 08.07.1999
523/99 Matterhorn 48, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 08.07.1999
533/99 Generaal Des Tombepad 9, bouwen van een dakopbouw 12.07.1999 540/99 Luchthavenweg 57, bouwen van een terreinzuil 14.07.1999 628/99 Dordognelaan 136, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
687/99 Radboud 16, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 12.07.1999
663/99 Zeelsterstraat 253 , uitbreiden van een woning 12.07.1999 693/99 Provencehof 10, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999
718/99 Simon Van Der Stelstraat 14, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.07.1999
717/99 Liesbergstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
744/99 Agaat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.07.1999 754/99 Hooghuisstraat 29, verbouwen van een winkelpui 14.07.1999 102/98 Limburglaan, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een winkel 08.07.1999
773/99 Sustenpas 19, 23 t/m 27 en Gotthardpas 20, 22 plaatsen van Velux tuimelramenin het voor- en/of achtergeveldakvlak en het plaatsen van tuinhuisjes 08.07.1999
794/99 Savoiepad 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999 788/99 Savoiepad 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.07.1999 789/99 Lodewijkstraat 6, verbouwen van een bedrijfshal 08.07.1999 803/99 Bandalaan 26, bouwen van een garage/berging 14.07.1999 828/99 Diamantring 93, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.07.1999
822/99 Wal 20, bouwen van een tijdelijke overbruggingsconstructie, reclames en een millenniumklok 12.07.1999
838/99 Johannes v. Eindhovenstraat 1 , verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 15.07.1999 844/99 Generaal v. Haersoltelaan 54, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 14.07.1999
853/99 Michelangelolaan 2, bouwen van een geldautomaat/rolstoelabri 12.07.1999
882/99 Westenbergstraat 27, uitbreiden van een woning 13.07.1999 905/99 Eendenven 4, bouwen van een dakkapel in de achtergevel 14.07.1999
930/99 Pieter Stockmanslaan 41, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 15.07.1999
909/99 Beverlo 38, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.07.1999
995/99 Thomas Moredreef 11, uitbreiden van een woning door middel van terrasoverkapping 12.07.1999
1005/99 Lisven 11 en 13, plaatsen van dakkapellen in het achtergevelvlak 13.07.1999
1062/99 Generaal v. Haersoltelaan 50, uitbreiden van een woonhuis 13.07.1999
1052/99 Meierijlaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.07.1999
1097/99 Pasteurlaan 4, uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde 08.07.1999
1091/99 Vlokhovenseweg 12, uitbreiden van de keuken 13.07.1999 1092/99 Roussillonhof 9 verbouwen van een dakkapel 08.07.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2106/98 Stratumseind 25, tijdelijk wijzigen gebruik bovenverdieping 14.07.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1200/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 534, bouwen van een woning 14.07.1999
1082/99 Nijvelstraat 11, bouwen van een dakkapel aan de voorzijde 14.07.1999
1149/99 Agamemnonlaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.07.1999
1144/99 Goudestein 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.07.1999
1172/99 Matterhorn 51, bouwen van een windscherm 14.07.1999 1170/99 Croy en Hoppenkuil, bouwen van 4 reclamezuilen onverlicht ten behoeve van bewegwijzering 14.07.1999
1198/99 President Reitzlaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van bouwen van een serre/berging 14.07.1999

Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

243/97 Orionstraat 137, uitbreiden van een verkoopruimte 14.07.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

277/99 Tramstraat 62, verbouwen van een kantoorgebouw in hotelcomplex 05.07.1999
677/99 Goudsbloemstraat 21, bouwen van een dakkapel c.q. dakopbouw 08.07.1999
702/99 Groot-Bijgaardenlaan 133, bouwen van een carport 13.07.1999 725/99 Generaal van Dedemlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.07.1999
728/99 Hartelstein 21, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 08.07.1999
726/99 Kamerlingh Onnesstraat 13/15, bouwen van 2 garages 14.07.1999 723/99 Zeelsterstraat 267, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 13.07.1999
870/99 St. Jorislaan 52, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 08.07.1999
875/99 Pygmalionlaan 32, dakkapel in achtergeveldakvlak 13.07.1999 891/99 Pijlstaartpad 13, uitbreiden van een woning 12.07.1999 946/99 Geraert Brandtstraat 29, uitbreiden van een woning 14.07.1999 1004/99 Karel de Grotelaan 23a, plaatsen van een dakkapel 13.07.1999 1041/99 Fransebaan 94, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.07.1999
1098/99 Jacob Reviuslaan 21, uitbreiden en verbouwen van een woning 08.07.1999
1103/99 Sprookjesbosch 70, bouwen van een serre aan de achtergevel 13.07.1999

Verleende vrijstelling
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 709/97 Franklin D. Rooseveltlaan 50, wijzigen gebruik garage in nagelstudio 07.07.1999

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

590/99 Schalmstraat 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.07.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL98/0043 Geldropseweg 14 en 16, slopen van enkele winkelpanden met bovenwoningen 12.07.1999
SL99/0058 Insulindelaan 134, gedeeltelijk slopen 2e verdieping kantoorgebouw 12.07.1999
SL99/0075 Citroenvlinderlaan 9, slopen van een plafondbetimmering van garage 12.07.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

KV35/99 Jeroen Boschlaan 173 12.07.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Beleidsplan 2000-2003 ter inzage

Het gemeentelijk Beleidsplan voor de komende vier jaren is klaar en ligt tot en met 13 september aanstaande voor iedereen ter inzage in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor. In die periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen tegen het plan. Het Beleidsplan omvat in woorden en cijfers de gemeentelijke activiteiten voor de komende vier jaren. In het plan staan bovendien de financiën, die de gemeente in deze periode beschikbaar heeft. Ook is erin vermeld op welke wijze de gemeente moet bezuinigen en welke nieuwe activiteiten worden begonnen. Het Informatiecentrum is op werkdagen open, op maandag van 09.00 tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Bezwaren moeten schriftelijk vóór 14 september aanstaande aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. Het adres is: Gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Wie een bezwaarschrift heeft ingediend, kan in de maand oktober 1999 voor de begrotingscommissie zijn of haar bezwaar toelichten. Na de bezwaartermijn komt het Beleidsplan samen met de gemeentelijke ontwerp-begroting voor 1999 op donderdag 28 oktober 1999 in de gemeenteraad, die het plan en begroting vaststelt. Ook de bezwaarschriften en de eventueel daarvoor noodzakelijke veranderingen in het Beleidsplan worden dan besproken.


Vastgestelde verordening

Verordening Leerlingenvervoer 1999
In de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor ligt tot en met 20 oktober 1999 ter inzage de Verordening Leerlingenvervoer 1999, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in hun vergadering van 21 juni 1999. Bovenstaande verordening is opgenomen in het Gemeenteblad, 1999, nummer 53.

 


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer:
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor de verkoop van partijgoederen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Schootsestraat 26c, A. Bool. De aanvraag, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 21 juli 1999 tot 18 augustus 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
De volgende vergunning is verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijf voor ontwikkeling en proeffabricage van armaturen ten behoeve van verlichtingsdoeleinden, Hurksestraat 2a, Philips Lighting B.V. De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 22 juli 1999 tot 2 september 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 2 september 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:


- Little Duck Pub B.V., Stratumseind 22-24, horecabedrijf;
- Café Biljart D'n Overkant, Boschdijk 460, horecabedrijf; - Unifase Netherlands B.V., Prof. Holstlaan 4, veranderen inrichting;
- Second Skin v.o.f., Doornakkersweg 16b, detailhandel en ambachtsbedrijf.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.

 


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:


- 56 bomen en ±11.500 m2 bosschage nabij de Eindhovenseweg i.v.m. bouwrijp maken Bokt West.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 21 juli 1999. 

Deel: ' Gemeente Eindhoven, bekendmakingen '
Lees ook