Gemeente Eindhoven

Persbericht: 1 juli 2002

Leerlingen maken bestratingsproject in Philips van Lenneppark

Gemeente Eindhoven krijgt SPG-prijs

Wethouder P. van der Grinten heeft vanmiddag namens de gemeente Eindhoven de tweejaarlijkse SPG-prijs in ontvangst genomen. Deze prijs van een stichting van aannemers die werkzaam zijn in de grond- en wegenbouw, bestaat uit een bedrag van 5000 e in natura dat de gemeente kan besteden aan het uitvoeren van een bestratingsproject door een ploeg van leerlingstratenmakers. De gemeente heeft gekozen voor een project rond de vaste plantentuin in het Philips van Lenneppark. De prijsuitreiking vond plaats door drs. R. H. Augusteijn, gedeputeerde van onder meer onderwijs van de provincie Noord-Brabant op de jaarvergadering van het SPG in Son.

De prijs van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Water-, Spoor- en Wegenbouw wordt uitgereikt aan een gemeente die de doelstellingen en het werk van het SPG bijzonder ondersteunt via de aangedragen projecten.
Het SPG is een stichting die als doel heeft jongeren een praktijk gerichte opleiding te geven en zo de grond-, water- en wegenbouwsector te voorzien van kwalitatief opgeleide vakmensen. In de praktijk gaat het bijna altijd om jongeren zonder een afgeronde vooropleiding. In de stichting participeren een kleine 30 aannemers. Gezamenlijk financieren ze de opleidingsfaciliteiten en bieden de jongeren een stage/leerplaats aan. De opleiding duurt 2 jaar. Onderdeel van de scholing is het werken aan echte projecten in een gemeente. Dit vraagt om specifieke projecten omdat ze een bepaalde moeilijkheidsgraad moeten hebben en een leerlingenploeg er enige tijd op moet kunnen werken. De meeste gemeenten in de regio Zuid en Midden Brabant ondersteunen de opleiding door projecten aan te dragen. Deze projecten worden op de reguliere manier aanbesteed. Een aantal gemeenten onderscheidt zich door zorgvuldig projecten te selecteren en deze met enige regelmaat aan te melden bij het SPG. Daarbij hoort de gemeente Eindhoven, wat nu tot uitdrukking komt in het toekennen van de prijs.

Deel: ' Gemeente Eindhoven krijgt SPG-prijs '
Lees ook