Gemeente Eindhoven


Persbericht: 6 september 1999

Gemeente Eindhoven pleit voor goedkeuring bestemmingsplan

Vandaag, 6 september 1999, zijn bij de Raad van State de laatste twee beroepschriften behandeld tegen het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan Meerhoven door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op 16 juni 1998. De gemeente pleitte tijdens deze zitting voor het afwijzen van beide beroepen

De zitting bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste stap in de procedure van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Meerhoven. In zijn pleidooi ging de woordvoerder van de gemeente Eindhoven in op de (voor)geschiedenis van de totstandkoming van het plan om vervolgens het plan zelf toe te lichten. Zijn betoog richtte zich vervolgens op de feiten en standpunten van de twee voorliggende beroepschriften van de Gebroeders Couwenberg (woonachtig in het betreffende gebied) en de Brabantse Milieufederatie (BMF). De beroepschriften hebben respectievelijk betrekking op het feit dat een agrarische bedrijf ter plaatse niet kan worden voortgezet en de aanleg van de waterplas.

Aan het einde van zijn betoog concludeerde de gemeentelijke woordvoerder dat hij van mening blijft dat de inpassing van het agrarisch bedrijf in strijd is met het algemee belang. Tevens zijn zowel de planologische behoefte als de planologische aanvaardbaarheid van de plas voldoende tot overtuigend aangetoond. Daarmee hebben zowel de gemeenteraad van Eindhoven in 1997 als ook Gedeputeerde Staten van Noord Brabant in 1998, naar zijn mening, een verantwoorde beslissing genomen. Beoordeeld dient nu te worden of deze beslissing op dat moment, 16 juni 1998, weloverwogen was. Ook al kan, door de nieuwe ontwikkelingen en inzichten, wellicht alsnog worden besloten om van realisatie van de plas af te zien. De ingestelde beroepschriften dienen, volgens de woordvoerder van de gemeente, dan ook te worden afgewezen.

Deel: ' Gemeente Eindhoven pleit voor bestemmingsplan Meerhoven '
Lees ook