Gemeente Emmen


Persbericht Inhuren zakelijke dienstverlening, 16 februari 2000

Gemeente geeft inzicht in uitgaven inhuren zakelijke dienstverlening

Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad geeft het college inzage in de uitgaven die in 1999 zijn gedaan voor het inhuren van externe dienstverlening. Om een zo genuanceerd en inzichtelijk mogelijk beeld te geven van de gelden die ten behoeve van de diverse activiteiten zijn uitgegeven, heeft het college het begrip 'inhuren zakelijke dienstverlening' in vijf categorieën uitgesplitst.

De zakelijke dienstverlening en de daaraan uitgegeven gelden zijn als volgt onder te verdelen:
* organisatieadvies
Dit zijn uitgaven gedaan voor inzet van adviseurs van wie de activiteiten zich primair richten op het functioneren van de gemeentelijke organisatie.
Bedrag: f. 956.349,--
* beleidsadvisering
Betreft de inzet van adviseurs van wie activiteiten zich primair richten op de totstandkoming en uitvoering van (extern) beleid, bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerking en gemeentelijke herindeling
Bedrag: f. 1.584.408,--
* interim management
Betreft de invulling van leidinggevende functies door externe personen op tijdelijk basis.
Bedrag: 1.181.569,--
* uitzendbureaus
Betreft bureaus waarvan uitzendkrachten worden ingeleend of waar tijdelijke medewerkers van betrokken worden en de betaling gedaan wordt aan het betreffende bureau/bedrijf.
Bedrag: 7.852.668,--
* overigen
Betreft het inhuren van derden of externe bureaus die niet zijn te plaatsen onder de vorige categorieën.
Betreft f. 1.819.077,--

In totaal is in 1999 uitgegeven f.13.394.071,-- aan het inhuren van zakelijke dienstverlening waarvan ongeveer 9 miljoen aan tijdelijk extra personeel, dat is 10,5% van de totale loonsom in 1999 ad 86 miljoen gulden.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Gemeente Emmen inzage kosten zakelijke dienstverlening '
Lees ook