Gemeente Emmen

Persbericht Bestemmingsplan Kapelstraat

Instemming met bestemmingsplan Kapelstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Emmen-Centrum Kapelstraat e.o. Dit plan biedt onder ander de mogelijkheid tot de bouw van een drietal woontorens ten zuiden van de Kapelstraat, appartementen aan de noordzijde van de Kapelstraat en uitbreidingsmogelijkheden van de muziekschool en de Chr. gereformeerde kerk.

Op het voorontwerp van dit bestemmingsplan is zowel vanuit officiële zijde als vanuit omwonenden kritiek geuit. De woontorens zouden te dicht op de bestaande bebouwing en de voormalige begraafplaats komen, de bouwhoogte zou de privacy, woongenot en het openbaar groen aantasten. Naar aanleiding van deze opmerkingen is het plan aangepast de voorschriften, plankaart en plantoelichting. De hoofdstructuur van het plan is nagenoeg niet veranderd.

Het ontwerpplan ligt gedurende vier weken ter inzage.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Deel: ' Gemeente Emmen stemt in met bestemmingsplan Kapelstraat '
Lees ook