Gemeente Emmen


Persbericht instroombanen, 23 februari 2000

32 extra Instroombanen ingevuld
Premies moeten doorstroom bevorderen

De gemeente Emmen heeft een invulling gevonden voor 32 extra Instroombanen. In maart 1999 stelde het college vast dat deze banen in 2000 ingevuld kunnen worden. Dit brengt het totaal aantal gemeentelijke Instroombanen op 220. Het is de bedoeling dat de 32 banen vooral ingevuld worden door mensen die nu een WIW-dienstverband hebben. Door deze groep gebruik te laten maken van de I/D-banen hoopt de gemeente de doorstroom in de WIW te bevorderen.

Aan het genoemde aantal van 220 banen zijn per 1 januari 2000 nog eens 113,1 banen toegevoegd. Dit komt door de overheveling van zorgbanen, die nu ook onder de regie van de gemeente vallen. Dit brengt het aantal I/D-banen op 331,1 voor het jaar 2000.

Bij de toewijzing van de Instroombanen aan de verschillende sectoren is rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk en gemeentelijk), gemeentelijk beleid en knelpunten op de arbeidsmarkt. De verdeling van de Instroombanen ziet er als volgt uit:

6 banen voor de Zorg
5 banen voor veiligheid
4 banen voor Kinderopvang
4 banen voor Onderwijs
3 banen voor Buurtbeheer
3 banen voor Sport
4 banen voor Projecten/GSB
3 banen voor Kringloopbedrijf 't Goed

Uitstroompremie

Om de uitstroom uit de I/D-banen te stimuleren, heeft het Rijk een uitstroompremie ingesteld. Hiervan is f.4000,- rechtstreeks bestemd voor de I/D-werknemer die doorstroomt naar een niet gesubsidieerde baan. De gemeente ontvangt eenzelfde bedrag. Hiervan betaalt de gemeente de afdracht voor belasting en premie volksverzekering. Het resterende bedrag mag de gemeente naar eigen inzicht inzetten ter bevordering van uitstroom uit de regeling I/D-banen.

Ook werknemers die in het 2e half jaar van 1999 zijn uitgestroomd uit een I/D-baan, kunnen in de eerste helft van 2000 in aanmerking komen voor de premie. De (voormalig) werkgevers worden over de regeling geïnformeerd.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Gemeente Emmen vult 32 extra Instroombanen in '
Lees ook