Gemeente Geleen


Alle informatie © Gemeente Geleen
Gemeente Geleen aan de slag met nieuw hondenpoepbeleid GELEEN TRAPT ER NIET MEER IN !

29 maart 2000

Nog deze maand gaat Geleen van start met de uitvoering van het hondenpoepbeleid. Dit betekent dat er hondenuitlaatvelden in de buitenste ring van Geleen zijn aangewezen. Een zogenoemde hondenpoepzuiger zal deze velden schoonhouden. Verder beschikt een aantal medewerkers van de Stichting Toezicht Geleen inmiddels over een opsporingsbevoegdheid en gaan zij wat betreft hondenpoep verbaliserend optreden. In de buitenste ring van Geleen zijn acht hondenuitlaatvelden aangewezen. Op deze velden hoeven hondenbezitters
-in tegenstelling tot in de rest van de gemeente- de uitwerpselen niet op te ruimen. Een hondenpoepzuiger draagt zorg voor het schoonhouden van de velden.

Net zoals in de rest van Nederland hoort hondenpoepoverlast ook in Geleen tot de top 3 van meest ergerniswekkende zaken. Dit blijkt uit de wijkgesprekken die burgemeester en wethouder hebben gevoerd, uit correspondentie van burgers en zelfs uit burgerinitiatieven door bewoners van de wijk Dassenkuil die klaagden over overlast. In de nota die enige tijd geleden door het college is vastgesteld, zijn uitgangspunten geformuleerd die vanaf deze week daadwerkelijk uitvoering krijgen.

Een aantal medewerkers van de Stichting Toezicht beschikt inmiddels over een opsporingsbevoegdheid waardoor zij verbaliserend kunnen optreden tegen hondenbezitters die zich niet aan de afspraken houden. Hondenbezitters zijn op de hoogte gebracht via een informatiefolder. Deze folder is voor andere belangstellenden verkrijgbaar in de informatiehoek van het gemeentehuis, en bij de Stichting Toezicht. De wijk Dassenkuil heeft via haar buurtvereniging aangegeven te willen meewerken aan eventuele verdere experimenten wat betreft het hondenpoepbeleid. Een hondenuitlaatveld is hier -in tegenstelling tot de andere uitlaatvelden- ìn de wijk aangewezen.

De gemeente Geleen hoopt dat hondenbezitters de nieuwe afspraken onderschrijven. Een evaluatie volgt over één jaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Geleen aan de slag met nieuw hondenpoepbeleid '
Lees ook