Gemeente Geleen

Geleen, 15 december 1999

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE KANDIDAAT COMMISSIE MONDIAAL BELEID

De gemeente Geleen is op zoek naar een enthousiaste kandidaat die lid wil worden van de commissie mondiaal beleid. Deze commissie wil burgers informeren over en betrekken bij internationale vraagstukken en de relatie die eenieder met de "buiten"wereld heeft. Zij steunt particuliere initiatieven die de bewustwording van de Geleense burgers inzake mondiaal beleid bevorderen. De commissie bestaat momenteel uit 6 personen onder voorzitterschap van burgemeester Lurvink en vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij of hij (bij voorkeur) woonachtig is in de gemeente Geleen, een grote maatschappelijke betrokkenheid en een positief wereldbeeld heeft. Bij gelijke geschiktheid hebben vrouwelijke kandidaten de voorkeur. Personen die interesse hebben kunnen zich tot 17 januari schriftelijk melden bij burgemeester en wethouders van Geleen.


- EINDE BERICHT -

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Geleen zoekt kandidaat commissie mondiaal beleid '
Lees ook