Gemeente Groningen

28
SEP
14.50

Persbericht

Gemeente Groningen blij met 175.000ste Stadjer
28-09-2001

De gemeente Groningen is sinds vandaag een stad met meer dan 175.000 inwoners. Deze mijlpaal in de geschiedenis van de stad is vanmiddag feestelijk omlijst door een ontvangst op het stadhuis van de 175.000ste Stadjer. Burgemeester Wallage rolde na zijn welkomstwoord letterlijk de rode loper uit en overhandigde daarna een aantal cadeaus, waaronder een laptop.

De 175.000ste inwoner van Groningen heet Mirjam Veldbloem (22), komt uit Rotterdam en studeert aan de Hanzehogeschool (PABO). Haar verhuizing naar Groningen gaf zij door via internet. Dankzij de mogelijkheid van de digitale aangifte, die de gemeente sinds enige tijd biedt, bespaarde zij zich een reisje van Rotterdam naar Groningen.

Bevolkingsontwikkeling
Groningen telde jarenlang net iets meer dan 160.000 inwoners. Vanaf het midden van de jaren tachtig is het aantal inwoners gestaag gegroeid (zie bijlage). Deze groei heeft zich vanaf 1998 versterkt doorgezet. Het inwonertal steeg van ongeveer 168.000 in 1998 naar 175.000 inwoners in 2001. Dit is te verklaren door de economische ontwikkeling van de stad en de stijging van de werkgelegenheid. Uit de statistieken blijkt bijvoorbeeld dat de leeftijdsgroep tussen 25 en 30 jaar (de afgestudeerden) minder snel de stad verlaten. Voorheen trok men eerder naar de Randstad voor werk. Het verbeteren van het woningaanbod is ook een vestigingsfactor van belang. Door meer nieuwbouw en wijkvernieuwing sluit het totale woningaanbod beter aan op de vraag.

Gebruiksgemak
Steeds meer mensen weten het digitale loket van Burgerzaken te vinden. Het gemak van het aanmelden als inwoner via internet verlaagt voor de doelgroep internetgebruikers (vooral jongeren) de drempel om zich in te schrijven. Dat Groningen zich nadrukkelijk wil profileren als stad met een goede infrastructuur voor ICT-bedrijven en veel werkgelegenheid in deze sector blijkt uit het cadeau voor Mirjam Veldbloem, een laptop.

Deel: ' Gemeente Groningen blij met 175.000ste Stadjer '
Lees ook