Nieuws Gemeente Groningen


B & W besluiten Groningen

Geen aanscherping drugs-/voorlichtingsbeleid n.a.v. XTC-rapport

De nota Tegendrug wordt niet bijgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van het CHDR (Centre for Human Drug Research) over de gevolgen van XTC-gebruik.

Het onderzoek bevestigt dat regelmatig gebruik van XTC negatieve gevolgen heeft voor het geheugen en het concentratievermogen van de gebruiker. Ook kan XTC tot depressiviteit leiden. De nota wordt niet bijgesteld omdat XTC hierin al als harddrug is omschreven. Het is de bedoeling de informatie over XTC-gebruik gericht te verspreiden en hierdoor het gebruik te ontmoedigen. Dit antwoordt het college op vragen van D66 over de uitslag van het CHDR-onderzoek.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: Beantwoording vragen D66 inzake aanscherping gemeentelijk drugsvoorlichtingsbeleid

_________________________________________________________________

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Gemeente Groningen scherpt drugsbeleid niet aan '
Lees ook