Nieuws Gemeente Groningen


Verkiezing leden van Provinciale Staten op 3 maart 1999

20 januari 1999

Op woensdag 3 maart 1999 worden de leden van Provinciale Staten van Groningen gekozen.
De stemlokalen zijn op die dag geopend van 's ochtends 08.00 uur tot 's avonds 20.00 uur. Op uw oproepingskaart staat vermeld waar u kunt stemmen.
Als u wilt stemmen in een ander stemlokaal dan op uw oproepingskaart staat vermeld, dan kunt u uw oproepingskaart laten omzetten in een kiezerspas. Dit betekent dat u dan voor deze verkiezing kunt stemmen in elk stembureau in de gemeente of de provincie Groningen! U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen door middel van een voorgeschreven aanvraag-formulier. Een schriftelijke aanvraag dient uiterlijk op woensdag 17 februari 1999 ingediend te zijn. Voor een mondeling verzoek moet u persoonlijk langs komen met uw oproepingskaart en een geldig legitimatiebewijs. Dit verzoek kan gedaan worden uiterlijk op vrijdag 26 februari 1999 om 16.00 uur bij de afdeling Burgerzaken.

Stemmen bij volmacht

Indien u verhinderd bent om zelf te stemmen en u een ander voor u wilt laten stemmen, dan kunt u een volmacht geven.

Machtigen van een persoon uit een ander stemdistrict in de gemeente of de provincie Groningen

* Dit kan schriftelijk door uiterlijk op 17-02-99 een voorgeschreven aanvraagformulier voor een volmacht in te dienen. Deze zijn eveneens verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken.

Machtigen van een persoon die in hetzelfde stemdistrict staat ingeschreven

* Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterkant van de oproepingskaart kunt u iemand machtigen die in hetzelfde stemlokaal als u moet stemmen. Vergelijkt u hiervoor de oproepingskaarten. Deze volmacht kunt u tot op het laatste moment overdragen. Een kiezer kan twee volmachten aannemen. Als u aan een ander volmacht hebt verleend, kunt u niet zelf aan de stemming deelnemen.

De voorgeschreven aanvraagformulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken en bij de wijkservicecentra Lewenborg en Hoogkerk.

Deel: ' Gemeente Groningen Verkiezing Provinciale Staten '
Lees ook