Nieuws Gemeente Groningen


Gemeente wil opknapbeurt Wijert-Noord

16 juni 1999

Door nieuwe koopwoningen te bouwen, bestaande huurwoningen te verkopen en portiek-etagewoningen te slopen moet de Wijert-Noord een aantrekkelijkere wijk worden. Dat is de leidende gedachte in het stedenbouwkundig plan 'De Wijert-Noord', dat B&W vorige week bekend hebben gemaakt.
Daarnaast moet de invoering van een 30 km/uur-regime voor het verkeer de verkeersveiligheid van de Wijert-Noord vergroten. Een derde punt in het stedenbouwkundig plan is de aanplant van meer bomen en het verfraaien van de groene binnenterreinen tussen de woonblokken. De gemeente Groningen stelt 1,39 miljoen gulden beschikbaar voor de infrastructuur en het openbaar groen. Nijestee zal 18,8 miljoen investeren in de Wijert-Noord.
Het stedenbouwkundig plan is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeente Groningen en Nijestee, de woningbezitter in dit gedeelte van de Wijert.

Deel: ' Gemeente Groningen wil opknapbeurt Wijert-Noord '
Lees ook