Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 2 juli 2002 Persbericht 2002/74

Gemeente H-S besluit tot het instellen van alcoholverboden

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft besloten met onmiddellijke ingang op een vijftal plaatsen een alcoholverbod in te stellen. Het gaat om de gebieden rond:

- het pand van het Centraal Meldpunt Zorg en de stichting Baanvak, Haydnlaan 2 te Hoogezand

- het spoorwegstation Hoogezand

- het winkelcentrum Hooge Meeren, Gorecht-Oost te Hoogezand
- het winkelgebied aan de Pleiaden te Hoogezand
- de St. Anthoniusschool, Middenstraat 27a te Sappemeer Het is hier voortaan verboden om zonder vergunning of ontheffing alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod zal door middel van bordjes worden aangegeven, behalve bij het winkelcentrum De Hooge Meeren, omdat dit gebied te groot is om dat effectief met bordjes te kunnen aanduiden.

Net als veel andere gemeenten kampt Hoogezand-Sappemeer met enige regelmaat op verschillende plaatsen met overlast door met name groepen jongeren. Omwonenden en gebruikers van de voorzieningen in de betreffende buurt ervaren het gedrag van de groepen jongeren, zeker als dat gepaard gaat met het gebruik van alcohol, als onveilig en soms zelfs bedreigend. Op de plaatsen waar groepen jongeren samenkomen blijven blikjes, kapot gegooide flessen, chipszakken etc. achter, en wordt op ongewenste plekken geürineerd. Ook dit draagt bij aan gevoelens van onveiligheid.

In augustus 2001 werd voor het gebied rond de skatebaan aan de Nieuweweg in Hoogezand een alcoholverbod ingesteld, nadat ook daar zich regelmatig problemen voordeden en o.a. flessen werden kapot gegooid op het naastgelegen sportveld. Sindsdien is de overlast daar grotendeels voorbij.

De gemeente heeft niet de illusie dat met het instellen van deze alcoholverboden de problemen met de overlastveroorzakers definitief voorbij zijn. Wel krijgt de politie nu een effectief middel in handen om tegen een deel van de overlast in de genoemde gebieden op te treden.
Naast het terugdringen van bestaande overlast wil de gemeente ook onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat groepen jongeren overlast gaan veroorzaken. Een eerste aanzet daartoe was een proef van de stichting Prisma en de gemeente met een mobiel onderkomen voor de jeugd. Gedurende een aantal woensdagavonden van oktober 2001 tot en met april 2002 heeft onder leiding van het jongerenwerk van Prisma op het parkeerterrein langs het Kieldiep een bus gestaan waar de jongeren elkaar konden ontmoeten. Uit een tussenevaluatie blijkt de bus momenteel in een behoefte van de jongeren voorziet, maar het is nog niet duidelijk of dat voor de langere termijn ook het geval zal zijn.

Deel: ' Gemeente H-S besluit tot het instellen van alcoholverboden '
Lees ook