Gemeente Haarlem


26 maart 2003
Tanja van der Linde/afdeling Klantenservice & Communicatie
55/2003
Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst

PersberichtDatum
Informatie bij
Telefoon
Nummer
Gemeente Haarlem en de drie grote woningcorporaties krijgen Huursubsidie InformatiePunt (HIP)

Vanaf vandaag is bij de gemeente Haarlem, afdeling Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL) én bij de woningcorporaties Pré Wonen en Elan Wonen een Huursubsidie InformatiePunt (HIP) ingericht. De derde grote woningcorporatie De Woonmaatschappij start per 1 juli 2003 een HIP. Bij de drie grote woningcorporaties kunnen de 'eigen' huurders terecht met vragen over huursubsidie. Alle overige huurders kunnen bij de balie van BWL in de Publiekshal aan de Zijlsingel 1 terecht.

Wat is een Huursubsidie InformatiePunt?

Een Huursubsidie InformatiePunt is een loket bij een verhuurder of gemeente waar huursubsidieaanvragers informatie kunnen krijgen over alles wat met huursubsidie te maken heeft. De nadruk in het klantcontactpunt ligt op serviceverlening aan de burger door middel van geautomatiseerde ondersteuning vanuit VROM.

Hoe werkt een Huursubsidie InformatiePunt?
Het doel van een dergelijk punt is om klanten informatie te kunnen verschaffen over bijvoorbeeld de fase waarin de huursubsidieaanvraag zich bevindt. Zo kunnen medewerkers met toestemming van de klant elektronische inzage krijgen in hun klantdossier. Tevens kan de klant beter geholpen worden bij het maken van een bezwaarschrift of het treffen van een betalingsregeling.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over huursubsidie of aanvullende woonsubsidies?
Voor meer informatie over huursubsidie kunt u terecht bij de drie grote woningcorporaties: Pré Wonen, Elan Wonen en De Woonmaatschappij. Bovendien kunt u terecht bij de balie Bouwen Wonen en Leefomgeving in de Publiekshal aan de Zijlsingel 1, waar u eveneens meer informatie kunt krijgen over aanvullende woonsubsidies zoals de vangnetregeling en woonkostentoeslag. Deze balie is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur. Telefonisch is de balie bereikbaar via telefoonnummer 023- 5114400 van 8.30 uur tot 17.30 uur, donderdagavond tot 20.00 uur. E-mail: MACROBUTTON HtmlResAnchor bwl@haarlem.nl en voor meer informatie kunt u kijken op MACROBUTTON HtmlResAnchor www.vrom.nl

023-5114362 ---- --

Deel: ' Gemeente Haarlem en drie grote woningcorporaties krijgen Huursubsidi.. '
Lees ook