Gemeente Haarlem

Gemeente schenkt wagen aan Leger des Heils

Om de goede samenwerking met het Leger des Heils te bekrachtigen, schenkt de afdeling Reiniging van de gemeente Haarlem deze instelling een wagen met laadbak. Het Leger des Heils assisteert de gemeente Haarlem bij het schoonmaken en op orde brengen van ernstig vervuilde woningen. In 1998 assisteerde zij bij ongeveer honderd schoonmaakacties. Hygiënische woonproblemen zijn een toenemend probleem in veel grote steden. De toenemende individualisering leidt ertoe dat steeds meer mensen geïsoleerd raken. Schulden, psychische en of lichamelijke problemen kunnen ertoe leiden dat mensen zichzelf of hun woning vervuilen.

Meerwaarde

In de aanpak van hygiënische woonproblemen werkt de gemeente nauw samen met onder andere de RIAGG, de Thuiszorg, de woningcorporaties en het Leger des Heils. De gemeente schakelt het Leger des Heils in voor het ruimen en schoonmaken van de woningen. Voor de gemeente heeft de inschakeling van het Leger des Heils een meerwaarde. Het Leger des Heils heeft, meer dan een regulier schoonmaakbedrijf, oog voor de menselijke en sociale invalshoek van het probleem. Om de samenwerking te bekrachtigen schenkt de gemeente nu een wagen met laadbak uit haar wagenpark. De wagen is boekhoudkundig afgeschreven maar verkeert in zeer goede staat. Het Leger des Heils gaat de auto inzetten om de spullen af te voeren die bij het ruimen van de woningen vrijkomen.

.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Haarlem schenkt wagen aan Leger des Heils '
Lees ook