Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem selecteert 4 projectontwikkelaars voor Ripperda

De gemeente Haarlem heeft uit 19 aanmeldingen 4 projectontwikkelaars geselecteerd die gevraagd worden de komende weken een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor woningbouw op het Ripperda-terrein. De visie van de vier ontwikkelaars moet passen binnen het projectprogramma van het Ripperda-terrein dat de gemeente op 19 januari heeft vastgesteld.

De vier geselecteerde projectontwikkelaars zijn in alfabetische volgorde: Bouwfonds, Dura Vermeer/Principaal, Johan Matser projectontwikkeling en Slokker/de Vonk/HMV. Zij zijn geselecteerd aan de hand van een aantal criteria, zoals de omvang en de financiële positie van de onderneming, de bekendheid en affiniteit met duurzaam bouwen, de instemming met de voorgestane procedures en het enthousiasme voor het project.

Het college wijkt met de keuze gedeeltelijk af van het advies van de wijkraden. Door het college van burgemeester en wethouders is extra aandacht besteed aan een differentiatie binnen de selectie. Daarmee beoogt het college een aantal visies gepresenteerd te krijgen die ieder een eigen karakter hebben. Bovendien speelde voor het college de spreiding van opdrachten over verschillende ontwikkelaars binnen de gemeentelijke stedelijke ontwikkelingsprojecten een rol. Omdat het college belang hecht aan de inbreng van de projectgroep is besloten als handreiking om niet drie, maar vier projectontwikkelaars voor deze fase te selecteren.

De visies van de 4 ontwikkelaars worden na de zomervakantie in een tentoonstelling aan de inwoners van Haarlem gepresenteerd. Met reactieformulieren en tijdens een discussie-avond in september kunnen belangstellenden hun mening laten horen. Deze meningen wegen mee in de uiteindelijke keuze die het gemeentebestuur in oktober van dit jaar gaat maken voor een van de ontwikkelaars. Voor de gemeente is - naast de inhoudelijke keuze - de mogelijkheid op een goede samenwerking gedurende een aantal jaren met de uiteindelijk te selecteren projectontwikkelaar een belangrijke factor.Bij de herinrichting van het Ripperda-terrein is veel aandacht voor de openbare ruimte en de groenvoorzieningen. De ruimte voor het hoofdgebouw van de voormalige kazerne speelt daarbij een centrale rol: veel groen met mogelijkheden om te spelen en te ontspannen. Bewoners van de omringende en veelal dicht bebouwde wijken, kunnen daar ook van meegenieten.

Onder dit terrein zal straks een ondergrondse parkeergarage worden aangelegd. Een centrale ondergrondse parkeervoorziening beperkt het rijdend verkeer in de wijk. De parkeergarage dient als eerste aanzet om tot het autoluw maken van de Gen. Cronjéstraat te komen. Dit voorkomt dat op straat geparkeerde auto’s het straatbeeld in de wijk blijven bepalen. Het college is van mening dat dit ten goede komt aan het leefklimaat in de wijken.

De gemeente wil de woonfunctie van de wijk versterken met minstens 270 nieuw te bouwen appartementen en eensgezinswoningen met bijbehorende voorzieningen en speelplekken. Het aanbod wordt gedifferentieerd naar (sociale) huur- en koopwoningen. In combinatie met het autovrij houden van de wijk en de nieuwe parkeergarage wordt voorkomen dat er nieuwe parkeerplaatsen in het straatbeeld verschijnen. Bewoners moeten hun auto’s in de parkeergarage parkeren. In de stedenbouwkundige uitgangspunten is ook ruimte gereserveerd voor een verpleeghuis.

Voor het project Ripperda-terrein heeft de gemeente de projectontwikkelaars uitgenodigd een visie te presenteren waarin het totale gebied in ogenschouw wordt genomen.

De herinrichting heeft niet alleen betekenis voor de wijk zelf. Zowel in functionele als in ruimtelijke zin zal het Ripperda-terrein samenhang vertonen met de omringende gebieden. Een ieder zal straks gebruik kunnen maken van de voorzieningen en de openbare ruimten op het Ripperda-terrein.

25 mei 1999

.

Deel: ' Gemeente Haarlem selecteert projectontwikkelaars Ripperda '
Lees ook