Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten

+ 26 januari 2000

Gemeente Haarlemmermeer ontvangt certificaat voor facilitaire dienst

Op 26 januari 2000 ontvangt wethouder van der Riet de ISO-certificatie 9002 voor de postbehandeling binnen de gemeente Haarlemmermeer. Hij neemt namens de facilitaire dienst het certificaat in ontvangst van directeur P. Jansen van Bureau Veritas.
De sector Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van gemeente Haarlemmermeer heeft zich vanaf juni 1999 ingezet voor het kwaliteitsverbetertraject met betrekking tot de postbeheersing. De medewerkers van de postbehandeling streefden hierbij naar de erkenning van hun professionaliteit en startten het traject naar de ISO-certificering. Na het beschrijven van onder andere alle procedures, werkprocessen, methoden en de organisatie van de afdeling lag het kwaliteitskeurmerk binnen handbereik. Daarnaast is er nog een aantal eisen gesteld aan meetbare aspecten van de werkprocessen. Na een inspannende periode zijn de medewerkers postbehandeling beloond en wordt het certificaat ISO 9902 aanstaande woensdag aan hen uitgereikt.
Het ISO-certificaat valt te vergelijken met een Micheline ster en is dus niet vrijblijvend. DIVpost moet het huidige niveau dus handhaven anders zullen zij het certificaat weer moeten inleveren. Het kwaliteitsniveau is afgesproken met de klanten en vastgelegd in contracten. Zo ligt bijvoorbeeld de post voor 11.00 uur bij de secretariaten van alle 30 sectoren en gaat er altijd een ontvangstbevestiging uit richting burger als zij om een antwoord vragen in hun brief. Elk jaar wordt het kwaliteitsniveau van de afdeling getoetst door een intern en een extern auditteam van Veritas.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Gemeente Haarlemmermeer certificaat facilitaire dienst '
Lees ook