Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 3 maart 2000

... Start verwijdering groen langs Van Heuven Goedhartlaan Wegens voorbereiding aanleg Zuidtangent

Wegens de aanleg van de Zuidtangent-baan en de reconstructie van de Van Heuven Goedhartlaan start de gemeente morgen, 1 maart 2000, met het verwijderen van gedeelten beplanting aan de van Heuven Goedhartlaan. De werkzaamheden vinden plaats tot 17 maart. Het verwijderen van de lage beplanting start morgen bij Altenburg en tussen Kleine Belt en Sont, gevolgd door het gedeelte tussen Sont en de Kruisweg en het stuk bij de volkstuinen aan de Kruisweg. Naast de lage beplanting moeten er 11 populieren wijken die nu nog 'op' het toekomstige tracé van de Zuidtangent staan. Eén populier staat bij de zojuist genoemde volkstuinen, de overige 10 staan bij de kruising Van Heuven Goedhartlaan / Kruisweg. Een machine verwerkt de takken van de bomen en struiken tot houtsnippers die verspreid worden over het overige plantsoen. Het verkeer heeft nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden.
Vorig jaar is langs het tracé al een aantal platanen gerooid waarvan een deel blijft bespaard door een tijdelijke verhuizing naar een depot. Na de aanleg van de Zuidtangent plaatst de gemeente de bomen weer terug. Langs het tracé zal ook nieuwe lage beplanting terugkomen. Voor deze herinrichting is een ontwerp gemaakt dat onderdeel uitmaakt van het totaalontwerp voor de Zuidtangent en de reconstructie aan de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg. Het ontwerp is vorig jaar tijdens een aantal informatieavonden voorgelegd en besproken met omwonenden.
De omwonenden hebben een brief ontvangen waarin zij persoonlijk op de hoogte zijn gebracht van de werkzaamheden. Op het bijgevoegde kaartje staat aangegeven waar de werkzaamheden precies plaatsvinden.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Gemeente Haarlemmermeer verwijdert groen '
Lees ook