Gemeente Haren


Gemeente Haren publiceert gemeentelijke monumenten

Op maandag 3 februari om 16.00 uur zal de heer C. Pisuisse, de voorzitter van de adviescommissie gemeentelijke monumenten 'het gemeentelijk monumentenregister' overhandigen aan wethouder B. Hoekstra. Hiermee wordt de aanwijzingsprocedure van 86 gemeentelijke monumenten in de gemeente feestelijk afgesloten. De bijeenkomst vindt plaats in één van de gemeentelijke monumenten: restaurant de Blankehoeve, Beslotenveenseweg 2 te Noordlaren. Later dit jaar zal het register, compleet met foto's en omschrijvingen, via de website van de gemeente te raadplegen zijn, zoals dit nu al het geval is bij de rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
De gemeente Haren telt 82 rijksmonumenten. Dit vond de gemeente niet genoeg. Er zijn meer panden in Haren die we willen beschermen en daarom hebben we er vanaf februari 2002 86 gemeentelijke monumenten bij. Hiermee voorkomen we dat beeldbepalende en karakteristieke panden die we graag behouden, uit ons dorpsbeeld verdwijnen.

De lijst met gemeentelijke monumenten is opgesteld door de adviescommissie gemeentelijke monumenten, in samenwerking met Libau welstands- en monumentenzorg Groningen. De commissie bestond voor de helft uit eigenaren van potentiële gemeentelijke monumenten. De overige leden vertegenwoordigden respectievelijk de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren, de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, de Vereniging Dorpsbelangen Onnen en de IVN Natuur- en milieuwerkgroep Haren. Gedurende een viertal avonden hebben deze leden zich beziggehouden met de selectie van waardevolle objecten in onze gemeente. Het resultaat is vervolgens door het college met de eigenaren besproken, en uiteindelijk zijn in het voorjaar van 2002 de gemeentelijke monumenten definitief aangewezen.

Er is een grote diversiteit voor wat betreft het soort monumenten. Het gaat onder andere om een groot aantal woonhuizen en boerderijen, kerken, molens, schoolgebouwen bruggen, park en visplas. Met de aanwijzing van de galgenheuvel in het Noordlaarderbos is Haren een van de weinige gemeenten (zo niet de enige) met een aardkundig gemeentelijk monument.

Haren, 28 januari 2002

Deel: ' Gemeente Haren publiceert gemeentelijke monumenten '
Lees ook