Gemeente Hilversum

Gemeente blijft zuinig energiegebruik promoten
Volgend jaar wil de gemeente doorgaan met de wijkgerichte voorlichtingsavonden over de energiepremieregeling. Ook voor bedrijven wil de gemeente komende jaren informatie verstrekken over de subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie. De regionale samenwerking op dit gebied wordt voortgezet en waar nuttig geïntensiveerd.

Gemeentelijke bouwprojecten zoals Hilversum Nieuw Oost worden extra energiezuinig uitgevoerd. In samenwerking met woningcorporaties wordt onderzocht hoe de herstructurering van Liebergen kan bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook aan de eigen gemeentelijke gebouwen worden energiebesparende maatregelen voorbereid.

Voor meer informatie over de uitvoering van het Hilversumse energiebeleid kunt u tijdens kantooruren terecht op telefoonnummer 6292788.

Deel: ' Gemeente Hilversum blijft zuinig energiegebruik promoten '
Lees ook