Gemeente Hilversum


Gemeente gaat onkruid te lijf

Vóór de langste dag ontkiemt het meeste onkruid. Warmte en vocht zijn ook gunstig voor het ontkiemen en het groeien van onkruid. Eigenlijk bestaat onkruid niet maar moeten we spreken van ongewenste (wilde) planten. Het gaat immers om planten die op plekken groeien waarvan wij vinden dat ze daar niet horen. Zoals op stoepen. In een aantal plekken in de stad, zoals rond de Marconistraat, de Jacob van Campenlaan en in de Hilversumse Meent begint de gemeente vanaf komende maandag (14 juni) met de bestrijding van onkruid. Ook op een aantal andere plekken in de stad wordt het onkruid door de gemeente de komende tijd bestreden. Hoelang de gemeente hier al met al bezig zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. Dat hangt mede af van de weersomstandigheden. Droog weer is namelijk bij de bestrijding van onkruid onontbeerlijk.

Gif

De gemeente gebruikt zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen. In waterwingebieden ziet de gemeente er zelfs helemaal vanaf. Als bestrijdingsmiddel gebruikt de gemeente Roundup. Dit middel belast het milieu zo min mogelijk. Daar komt nog eens bij dat het middel zodanig verbeterd is dat het geen gevarenclassificatie meer draagt, zoals het Andreaskruis. Dit gevarensymbool staat op onder andere bleekwaterflacons.

De concentratie van de werkzame stof in het bestrijdingsmiddel wordt voor gebruik eerst verdund in de verhouding 1 op 100 (de zogenaamde 1% oplossing). Na toepassing ervan moet het minstens tien dagen op de plantjes kunnen inwerken zodat ze kunnen afsterven. Zodra dat is gebeurt, verwijdert de gemeente de plantenresten tijdens het normale wijkonderhoud.

Minder gif

De gemeente beseft heel goed dat niet iedereen deze methode op prijs stelt, maar kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot het minimum beperken als u als bewoner een handje meehelpt. Door regelmatig uw eigen stoep te vegen voorkomt u dat ongewenst kruid de kans krijgt zich te hechten en te groeien. Mocht u toevallig nu al plantjes tussen uw stoeptegels aantreffen, dan kunt u deze ook zelf verwijderen. Zo kunt u voorkomen, dat er straks voor uw deur wordt gespoten.

Informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch contact opnemen met de heer J. Lam, hoofduitvoerder van de productgroep uitvoering groen en wijkonderhoud. Hij is bereikbaar onder nummer 035-685 86 13.

Deel: ' Gemeente Hilversum gaat onkruid te lijf '
Lees ook