Gemeente Hoogeveen


---

26 maart 2003

Gemeente en Woonconcept kopen BIM-tankstation Zenithlaan

De gemeente Hoogeveen en woningstichting Woonconcept kopen over enkele jaren van oliemaatschappij BIM het tankstation aan de Zenithlaan in de wijk Krakeel in Hoogeveen. Daarover wordt binnenkort een intentieovereenkomst getekend. De aankoop gebeurt in het kader van het Wijkontwikkelingsplan Krakeel, de grootschalige herstructurering van deze Hoogeveense wijk.

Onderdeel van de intentieovereenkomst is de ontmanteling van de LPG-installatie van het tankstation op zeer korte termijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een afspraak tussen de gemeente en Woonconcept om de leefbaarheid van de wijk Krakeel te vergroten. Daarin past een LPG-verkooppunt niet, vinden gemeente en Woonconcept.

Het tankstation blijft nog drie jaar bestaan als onbemande benzinepomp, zonder de verkoop van autogas. Daarna wordt het door BIM gesloopt.

Nieuwbouw

Het BIM-station bevindt zich aan de kop van de Meteorenlaan. Voor deze straat en het aangrenzende WAP-gebied bestaan nieuwbouwplannen. Inmiddels zijn in de Meteorenlaan en het WAP-gebied alle flats gesloopt, met uitzondering van het flatgebouw aan de Zenithlaan tegenover het tankstation. Deze flat zou in de huidige plannen worden gerenoveerd, maar zal nu ook verdwijnen.

Met de sloop van deze flat en het tankstation ontstaan ongekende mogelijkheden om het gehele gebied te ontwikkelen en goede aansluiting te vinden met Meteorenlaan en WAP-gebied. Volgens de gemeente Hoogeveen en Woonconcept geven de nieuwe plannen een enorme kwaliteitsimpuls aan de wijk Krakeel.

Meteorenlaan en WAP-gebied

In februari vorig jaar is voor de Meteorenlaan en het WAP-gebied de denkrichting aangegeven voor het ontwerp en de daadwerkelijke invulling van dit gebied.

Voor de Meteorenlaan wordt gedacht aan verschillende typen woningen, zoals zorgwoningen, gewone woningen en zogeheten 'woon-werkwoningen'. Het gaat ongeveer om zestig à zeventig wooneenheden.

In het WAP-gebied kan de ruimte worden ingevuld met drie clusters van woningen. Hier komt het aantal woningen rond de 150 te liggen. De soorten woningen waaraan wordt gedacht zijn appartementen, patioappartementen, maisonnettes en grondgebonden woningen.

Voor het Meteorengebied is inmiddels een nieuwbouwplan gemaakt. Dat wordt binnenkort gepresenteerd tijdens een informatie- en inspraakavond.

WOP-organisatie

Opdrachtgevers voor dit eerste plan voor de ontwikkeling van het Meteoren/WAP-gebied zijn de woningstichting Woonconcept en de gemeente Hoogeveen. De plannen worden uitgewerkt binnen de WOP-organisatie. Daarin zitten de gemeente Hoogeveen, Woonconcept, de Stichting Welzijnswerk (SWW) en het Wijkplatform Krakeel. De plannen voor het gebied maken deel uit van het wijkontwikkelingsplan Krakeel (WOP), de grootschalige herstructurering van deze Hoogeveense wijk.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeente Hoogeveen en Woonconcept kopen BIM-tankstation Zenithlaan '
Lees ook