Gemeente Hoogeveen


---

26 maart 2003

Gemeente Hoogeveen tekent budgetcontracten

De gemeente Hoogeveen ondertekent woensdag 26 maart budgetcontracten met de vier grote gesubsideerde instellingen. Dat zijn de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, de stichting Podium, cultureel centrum De Tamboer en de Openbare Bibliotheek.

Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen instellingen en gemeente over doelen en producten, die de instellingen leveren aan de inwoners van de gemeente. In ruil hiervoor hebben de instellingen nu de volledige vrijheid over de besteding van de gelden.

Zakelijker

Vroeger kreeg een instelling een subsidie en had de gemeente invloed op de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is de relatie tussen instellingen en gemeente op een modernere leest geschoeid. De werkwijze is enigszins te vergelijken met bijvoorbeeld het inhuren van een adviesbureau door de gemeente. De gemeente bemoeit zich dan niet met de interne organisatie, maar wil slechts een kwalitaitef goed product. Op deze manier is ook de relatie tussen de instellingen en de gemeente veel zakelijker.

Sluitstuk

De subsidiecontracten zijn het sluitstuk van een route die een aantal jaren geleden is ingezet. De budgetcontracten lopen tot 1 januari 2004. Dan worden er nieuwe contracten afgesloten. Zo kan de gemeente de vinger aan de pols houden voor wat betreft de producten. De instellingen weten met de contracten waar zij aan toe zijn.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Gemeente Hoogeveen tekent budgetcontracten '
Lees ook