gemeente hoogeveen

gemeente hoogeveen verkrijgt bewijs van goede dienst

7 juni 2010 - de gemeente hoogeveen heeft als een van de eerste gemeenten uit de provincie drenthe deelgenomen aan een landelijk project dat gericht is op de verdere verbetering van de dienstverlening aan bedrijven. op 7 juni 2010 ontving zij tijdens het landelijke vng-congres het bewijs van goede dienst. het project is op initiatief van het ministerie van economische zaken tot stand gekomen en wordt mede ondersteund door vng, mkb nederland en vno-ncw.

het project is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau lexnova aan de hand van het zogeheten 'normenkader voor bedrijven'. het normenkader is een praktisch instrument om de dienstverlening aan bedrijven te meten en vervolgens merkbaar te verbeteren. aan de hand van tien normen is getoetst hoe het ervoor staat met de dienstverlening aan bedrijven. de gemeente hoogeveen scoort overwegend goed op deze landelijk vastgestelde normen. ten aanzien van vier normen scoort zij ruim boven het landelijk gemiddelde, vijf normen zitten op het landelijk gemiddelde en slechts ten aanzien van één norm is de score onder het landelijk gemiddelde.

op enkele onderdelen zal de gemeente hoogeveen verbeteracties doorvoeren. bedrijven hebben vaak te maken met complexe gemeentelijke regelgeving. door vertrouwen te geven aan bedrijven zijn minder regels nodig en kan de dienstverlening verbeteren. een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven houdt in dat gemeenten alleen regelen wat echt noodzakelijk is, de toezichtlasten verminderen en de dienstverlening richten op het mogelijk maken van activiteiten voor ondernemers. daarbij is de dienstverlening klantgericht, deskundig, tijdig en transparant. gemeenten besparen hierdoor kosten en krijgen tevreden klanten. de gemeente hoogeveen is tevens voornemens om met ondernemers nadere afspraken te maken en dit vast te leggen in een zogeheten 'kwaliteitshandvest voor ondernemers'.

laatst gewijzigd: 08 juni 2010


Deel: ' Gemeente Hoogeveen verkrijgt Bewijs van Goede Dienst '


Lees ook