De gemeente Hoogeveen wint de WebWijzer Award Augustus 1999

VOORBURG, 27 AUGUSTUS 1999 De Internetsite van de gemeente Hoogeveen heeft de negende WebWijzer Award gewonnen. De gemeente Hoogeveen is sinds mei 1996 actief op Internet. De WebWijzer Award is een prijs die een vakjury maandelijks toekent aan sites van overheden, musea en archiefdiensten. De prijs is ingesteld door minister van Boxtel.

Het digitale gemeentehuis geeft niet alleen informatie over bijna alle gemeentelijke producten, diensten en procedures maar ook enkele formulieren die on line ingevuld en verstuurd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een uittreksel uit het GBA (wordt veel gebruikt door mensen die niet in Hoogeveen wonen, maar er wel geboren, getrouwd of gescheiden zijn) en het doorgeven van een verhuizing in of naar Hoogeveen. Ook formulieren die (nog) niet on line ingevuld kunnen worden, zijn aanwezig op de site (vooral gericht op vergunningen) . De burger kan deze desgewenst uitprinten, invullen en via de traditionele snail mail opsturen. Het bespaart de burger in ieder geval een bezoek aan het gemeentehuis. Daarnaast is het mogelijk uit te rekenen hoeveel OZB een inwoner van Hoogeveen moet betalen.

Veel gemeentelijke nota's zijn terug te vinden in het gemeentehuis op Internet. In het Raads Informatie Systeem is een overzicht te vinden van de voorstellen en besluiten die de gemeenteraad van Hoogeveen neemt en haar agenda (tot 1 januari 1998). Een zoekmachine maakt het mogelijk op trefwoorden te zoeken. Ook beleidsnota's en beleidsdoelen die de inspraak ingaan, zijn op Internet te vinden, samen met een reactiemogelijkheid. Bezoekers kunnen - als ze zich aanmelden - zelf discussies aanzwengelen en soms initieert de gemeente een discussie als onderdeel van de inspraak.

De gemeente publiceert haar externe uitingen direct via de site. Persberichten gaan bijvoorbeeld via e-mail naar de media en verschijnen direct op Internet. Ditzelfde geldt voor de gemeentelijke informatiepagina (het Torentje), waar niet alleen algemene redactionele teksten van de gemeente te vinden zijn, maar ook alle wettelijke mededelingen zoals vergunningen, bouwaanvragen etc. Daarnaast publiceert Hoogeveen al haar vacatures op Internet nog voor ze in de 'bladen' komen. Veel sollicitanten maken gebruik van de mogelijkheid direct per e-mail hun sollicitatie te versturen.

De site van de gemeente Hoogeveen is volgens de jury informatief en klantgericht opgezet, voorzien van begrijpelijk taalgebruik. De site valt op door een overzichtelijke indeling die ervoor zorgt dat de bezoekers snel die informatie vinden die ze zoeken en geeft een goede aanzet voor on line dienstverlening.

De jury

De jury van de WebWijzer Award is ingesteld in het kader van het project Communicatie Overheid - Burger (COB) door Minister R.H.L.M. van Boxtel, belast met het over-heidsinformatiebeleid. Het project COB is onderdeel van het 'Actieprogramma Elektronische Overheid'.

De jury werkt volstrekt onafhankelijk en bestaat uit Michel Marijnen (burgemeester gemeente Roosendaal en voorzitter commissie Informatiebeleid, Beleidsanalyse en Automatisering van de VNG), Matt Poelmans (programmaleider Overheidsloket 2000 en oud-wethouder Oegstgeest), Casper Van Riet (communicatieadviseur Consumentenbond), Frans Weerts (journalist en web-coördinator Binnenlands Bestuur) en juryvoor-zitter Peter van der Wel (directeur stichting Electronic-highway Platform Nederland).

Eerder ging de WebWijzer Award naar de Cultuurzone Rotterdam (juni '99), de bibliotheek Apeldoorn (mei '99), Statline van het Centraal Bureau van de Statistiek (april '99) het Jongerenloket van de Belastingdienst (maart '99), de Eerste Kamer (februari '99), de informatiesystemen PIGA en BISA van de gemeente Amsterdam (januari '99) en Het Limburgs historisch en volkskundig Museum Venlo (december '98).

Meer informatie

Voor meer informatie over het rapport en de jury van de WebWijzer Award kunt u contact opnemen met Peter van der Wel, voorzitter van de Jury, jury@webwijzer.net , 070 - 3373 624 (06 - 558 533 16). U kunt ook een kijkje nemen op de website van de jury: http://www.jury.webwijzer.net

Voor meer informatie over de site van de gemeente Hoogeveen kunt u terecht bij Frank Geene, hoofd afdeling Kabinet & Communicatie van de gemeente Hoogeveen, info@hoogeveen.nl, 0528 - 291250 (06 - 5570 6563).

De gemeente Hoogeveen is te vinden op
http://www.hoogeveen.nl/gemeente/homepage.htm

De WebWijzer Award is gelieerd aan de WebWijzer. De WebWijzer bevat verwijzingen naar functionaliteiten op sites van overheden en culturele instellingen die bijzonder zijn in de zin dat ze vernieuwend, verassend, bijzonder of juist voor iedere organisatie haalbaar zijn:

http://www.webwijzer.net


********************************

Bart-Jan Flos
Deloitte & Touche Advies
Speelkamp 26
3831 PE Leusden
Tel. 033 - 434 11 00 Fax 033 - 434 11 01
BartJan.Flos@vb.nl

Bezoek onze site: http://www.deloitte.nl/

Deel: ' Gemeente Hoogeveen wint WebWijzer Award Augustus 1999 '
Lees ook