Digitale Gemeente Houten

Gemeente gevraagd te getuigen in rechtszaak Van Kouwen.

dinsdag 9 juli 2002 - Bron: Gemeente Houten

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft afgelopen vrijdag in een twee uur durende strafzitting de heer Van Kouwen om informatie gevraagd over zijn motieven om in januari 1999 vertrouwelijke stukken openbaar te maken en over de manier waarop hij dit heeft gedaan.

Omdat het Hof meer informatie wenst over de manier waarop de gemeente Houten in die tijd zorgde voor de verzending en de terinzagelegging van stukken voor raads- en commissieleden en voor burgers, is de zitting verdaagd tot het najaar van 2002.

Dan wil het Gerechtshof twee getuigen onder ede horen. Dit zijn de toenmalige wethouder ruimtelijke ordening en de toenmalige gemeentesecretaris. Beide zijn op dit moment in dezelfde functie werkzaam in de gemeente Houten. Wethouder R. Lubberdink en gemeentesecretaris H. Overbosch zullen dan ook in het najaar als getuigen optreden. De gemeente werkt dus volledig mee aan het verzoek van het Hof.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2002 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Gemeente Houten gevraagd te getuigen in rechtszaak Van Kouwen '
Lees ook