Gemeente Laarbeek
Kort nieuws

* Huisnummerwijziging Laag Strijp te Aarle-Rixtel
In het plan Strijp in Laag Strijp worden 12 nieuwe woningen gerealiseerd.
In deze nieuwe situatie is geen ruimte voor een logische huisnummering met handhaving van nummers van de bestaande woningen. Als gevolg hiervan is de huisnummering aan Laag Strijp per 1 juli 2002 herzien. Aan de nieuwe woningen worden de huisnummers 2 tot en met 24 toegekend.
De huisnummering wordt als volgt aangepast:

Huidige nummers Nummers per 01-07-2002
Laag Strijp 2 Laag Strijp 26
Laag Strijp 4 Laag Strijp 28
Laag Strijp 6 Laag Strijp 30
Laag Strijp 8 Laag Strijp 32

Nieuwe straatnaam vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een nieuwe straatnaam vastgesteld voor een nieuwe weg.
Het gaat om de parallelweg aan de Beekseweg te Lieshout. Deze weg wordt de toegangsweg naar het nieuwe bedrijventerrein Bavaria en zal binnen enkele maanden gereed zijn.
Voordat de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de rotonde en de weg van start zijn gegaan heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
De oudste vondsten van het terrein zijn vuurstenen werktuigen en afslagen die bij hun vervaardiging zijn ontstaan. Daarnaast is er een heel speciale vondst gedaan, een gouden Keltische munt. Het gaat om een gouden 'stater'. De munt is afkomstig uit het gebied van de Ambiani, uit Noordwest-Frankrijk. In heel Nederland zijn maar drie andere zogenaamde Ambiani-staters gevonden. De stater is gevonden op de plaats waar de parallelweg wordt aangelegd. Als straatnaam is daarom gekozen voor 'de Stater'.

Terug naar boven

Caravans maximaal drie dagen aan de weg of op parkeerplaats Caravans, kampeerwagens, magazijnwagens, aanhangwagens, paardentrailers, toiletwagens en andere dergelijke voertuigen mogen niet langer dan drie dagen geparkeerd staan aan wegen of op parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten.
Met name in het voorjaar en in de zomer komen er regelmatig klachten over langdurig geparkeerde caravans en kampeerwagens. Er is minder parkeerruimte beschikbaar en het oogt vaak niet mooi in de omgeving. Het is uiteraard wel toegestaan deze recreatievoertuigen op eigen terrein te parkeren.
Parkeren aan de weg of op een parkeerplaats binnen de bebouwde kommen van Laarbeek is toegestaan voor maximaal drie achtereenvolgende dagen. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid om de caravan of kampeerwagen gereed te maken voor de reis. Indien geconstateerd wordt dat genoemde voertuigen toch langer dan drie dagen geparkeerd staan, dan kan de politie u hiervoor bekeuren.


Eerste fase meningokokkencampagne met succes afgerond

De GGD Zuidoost-Brabant heeft de eerste fase van de meningokokkencampagne in de regio met succes afgerond. Bijna 60.000 kinderen in de leeftijd van 12 maanden t/m 5 jaar en van 15 t/m 18 jaar werden opgeroepen voor een vaccinatie. Het opkomstpercentage bedroeg gemiddeld 80%. In Laarbeek bedroeg het opkomstpercentage zelfs 85,5%. Van de 2.451 opgeroepen kinderen zijn er 2.096 gevaccineerd. Omdat echter veel kinderen in de regio al gevaccineerd waren, verwacht de GGD een hogere beschermingsgraad. Vanaf 23 september zal de tweede fase van de campagne starten voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. De GGD zal de oproepbrieven medio september versturen. Kinderen die de inenting in de eerste fase hebben gemist, kunnen in september alsnog een inenting krijgen. Ouders of verzorgers dienen in dit geval zelf contact op te nemen met de GGD Zuidoost-Brabant voor het maken van een afspraak in hun gemeente. Dit kan vanaf 10 september via het telefoonnummer 0492-566290.

Deel: ' Gemeente Laarbeek Kort Nieuws '
Lees ook