Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering commissie Openbare Orde en Veiligheid 09/10 ¦ Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen 10/10 ¦ Stukken voor de vergaderingen
Vergadering commissie Openbare Orde en Veiligheid 09/10 Openbare vergadering op 9 oktober 2001 om 19.30 uur in het BCL, kamer 112.

Op de agenda staat:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Verslag van de vergadering van 3 april 2001; Actielijst van 3 april 2001.

4. Experiment elektronische detentievoorziening.
5. Invoering verblijfsverbod.

6. Achtmaandsrapportage van de politie Midden Friesland.
7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen 10/10

Openbare vergadering op 10 oktober a.s. om 19.30 uur in het Bestuurscentrum, Groeneweg 1 te Leeuwarden (kamer 32).

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Mededelingenlijst.

3. Aanvraag van een krediet voor het project `Experiment proactieve aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt'.
4. Bekostigingsbesluit 3e fase herinrichting binnenstad.
5. `Kantorenstad Leeuwarden' in perspectief, Kantorennota Leeuwarden 2001-2006.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Deel: ' Gemeente Leeuwarden agenda voor vergaderingen '
Lees ook