Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering commissie Welzijn (24/09) ¦ Stukken voor de vergaderingen
Vergadering commissie Welzijn (24/09)
Openbare vergadering op maandag 24 september 2001 (i.p.v. donderdag 20 september), om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden.
1. Opening.

2. Vaststellen van de mededelingenlijst.
3. Adviesaanvraag inzake gezamenlijke wervingsprocedure UPC Programmaraad.

4. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 21 juni 2001.

5. Vaststellen van de lijst van toezeggingen.
6. Bespreken situatie Buitenschool.
7. Adviesaanvraag inzake besteding extra middelen regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang.
8. Adviesaanvraag inzake vaststelling beschikbaar budget voor de jaren 2001 t/m 2003 voor de kosten van administratie, beheer en bestuur in verband met de financiële verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs.
9. Adviesaanvraag inzake invoering programma's Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) schooljaar 2001-2002.
10. Bespreken rapport zorg- en risicoleerlingen in Leeuwarden.
11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Deel: ' Gemeente Leeuwarden agenda '
Lees ook