Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Autovrije Zondag ¦ Opzet autovrije dag ¦ Meedoen met uw vereniging? ¦ Gratis stadsvervoer!

Autovrije Zondag

De gemeente Leeuwarden organiseert op zondag 23 september de jaarlijkse autovrije dag. Door het gebruik van de auto op de Autovrije Zondag te beperken, ontstaat ruimte voor andere activiteiten op straat. Daarnaast is de dag bedoeld mensen bewust te maken van de nadelen van het toenemend autogebruik, zoals luchtvervuiling, de uitstoot van broeikasgassen en verkeersonveiligheid. Ook is het de bedoeling alternatieve vervoermethodes (fiets, openbaar vervoer en taxi) en sportieve en sociaal-culturele activiteiten te stimuleren.

Opzet autovrije dag

De binnenstad wordt tussen 9.00 en 17.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om sport- en spelactiviteiten, waaronder een skate- en skeelerwedstrijd, alle ruimte te geven. Het rijden met gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg in de binnenstad is tussen deze tijdstippen daarom in principe niet toegestaan. Wanneer u echt geen alternatief heeft voor de auto dan is het wel mogelijk de binnenstad te verlaten, maar het gebied voor 17.00 uur niet weer in te rijden met de auto. U wordt dan vriendelijk verzocht de auto buiten de binnenstad te parkeren. Tevens dient u rekening te houden met wachttijden en/of omrijden in verband met afzettingen voor evenementen als u de binnenstad wel wil uitrijden.

Natuurlijk is het wel mogelijk voor mensen die slecht ter been of invalide zijn de binnenstad per auto te bereiken. Hulpdiensten kunnen de binnenstad ten alle tijde bereiken. Ontheffingen voor andere personen worden alleen in zeer dringende gevallen verstrekt.

Meedoen met uw vereniging?

Vraag het aanmeldingsformulier bij de gemeente Leeuwarden op en stuur het voor 29 juni aanstaande op. U kunt het formulier aanvragen bij de coördinatoren van de Autovrije Zondag. Dit zijn Cécile Wagstaff cschouten@leeuwarden.nl (058) 233 81 84 en Christiaan Viersen cviersen@leeuwarden.nl (058) 233 85 28 van de sector Milieu. Tevens kunt u bij hen terecht voor nadere informatie.

Mogelijke activiteiten

U kunt aan de volgende activiteiten denken:
* Buitensportactiviteiten, bijvoorbeeld een straatvoetbal- of volleybaltoernooi, hardloopwedstrijd of een fietstocht;
* Spelactiviteiten, bijvoorbeeld een straattekeningwedstrijd voor kinderen, theater, een excursie of wandeling;
* Buurtactiviteiten zoals een barbecue op straat of een straatdebat.
Spelregels

* Geen activiteiten op doorgaande wegen (bijvoorbeeld rondweg in Leeuwarden);

* Geen activiteiten op busroutes;
* Kosten voor de organisatie van een activiteit zijn voor eigen rekening.

##@plaatje96?align=right##

Gratis stadsvervoer!

Op de autovrije zondag is het vervoer met stadsbussen in Leeuwarden gratis. Hiermee willen de gemeente Leeuwarden en vervoersmaatschappij Arriva het gebruik van het openbaar vervoer extra stimuleren.

De gemeente biedt verder naast het gratis openbaar stadsvervoer de volgende zaken op de autovrije dag aan:
* Gratis ontheffingen voor het organiseren van een evenement, het gebruik maken van de openbare weg en het produceren van versterkt geluid in de open lucht;

* Publiciteit rond de autovrije dag en de activiteiten;
* Gratis afzettingen voor lokale straten. Ophalen en wegbrengen van de afzettingen dient door de organisatie zelf te gebeuren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Leeuwarden organiseert Aautovrije Zondag '
Lees ook