Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden wint zaak Baatbelasting

Op woensdag 29 mei jl. is in een eerste beroepszaak tegen de baatbelasting door de Belastingkamer van het Gerechtshof van Leeuwarden uitspraak gedaan. Het ging hierbij om een pand aan de Wirdumerdijk (baatbelasting Binnenstad-Nieuwe Stad fase 1a). De gemeente is in deze zaak door de rechter in het gelijk gesteld.

Hiermee is een belangrijke stap gezet om de baatbelasting in stand te kunnen houden en is de toon gezet voor de resterende procedures.

Eind 2001 werd als klapstuk van de belastingaffaires de zogenaamde quick-scan van het gerenommeerde belastingadviesbureau Monsma & partners openbaar gemaakt. In dit rapport werd publiekelijk een groot aantal tekortkomingen in de Leeuwarder belastingpraktijk aan de orde gesteld. Ook bij de baatbelasting die in het kader van de verdere ontwikkeling van de binnenstad wordt geheven, werd een groot aantal vermeende tekortkomingen gesignaleerd. Aanvankelijk werd gevreesd dat de volledige opbrengst van de baatbelasting rond de binnenstad (ca. 2 miljoen) als verloren moest worden beschouwd.

Nader onderzoek leerde dat de risico's toch kleiner waren dan in eerste instantie werd gevreesd. Omdat door een groot aantal mensen inmiddels een bezwaarschrift tegen de baatbelasting was ingediend, werd door de politiek besloten het oordeel van de rechter af te wachten. Uitgangspunt hierbij was dat als de rechter de gemeente op zware inhoudelijke gronden in het ongelijk zou stellen, de gemeente tot afschaffing van de baatbelasting zou overgaan.

Schriftelijke bevestiging en motivering van de uitspraak volgt binnen 14 dagen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemeente Leeuwarden wint zaak Baatbelasting '
Lees ook