Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden zet belangrijke stap in realisatie van stedelijk glasvezelnetwerk

Ondertekening Op dinsdag 25 juni heeft de gemeente Leeuwarden een intentieverklaring getekend, waarin is vastgelegd dat op korte termijn een stedelijk glasvezelnetwerk in Leeuwarden wordt gerealiseerd. Een glasvezelnetwerk maakt snelle verbindingen mogelijk voor grote hoeveelheden dataverkeer. De gemeente heeft 1,4 miljoen uitgetrokken voor het project. Bovendien werd onlangs bekend dat Leeuwarden een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken ontvangt voor het ontwikkelen van businessmodellen.

De plannen in Leeuwarden verkeren in een vergevorderd stadium. De afgelopen maanden is onderzocht via welk tracé het glasvezelnet moet lopen om zoveel mogelijk instellingen aan te sluiten. Wethouder Arno Brok verwacht dat de uitvoering al dit jaar plaats vindt. 'Met de subsidie van het Rijk en de vrijgemaakte budgetten hebben we voldoende slagkracht voor de aanleg van een glasvezelnet.'

In samenwerking met ICT Center Friesland is de gemeente overleg gestart met verschillende partijen die behoren tot de doelgroep. Daaronder valt de non-profit sector, o.a. scholen, bibliotheken, musea, archieven, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.

Het netwerk opent de mogelijkheid voor geavanceerde toepassingen. Zo is een proef voor het digitaal verzenden van hartfilms tussen ziekenhuizen in de regio in voorbereiding. De films kunnen bijna real-time worden verzonden, zodat specialisten in Leeuwarden en Groningen direct met elkaar kunnen overleggen.

De realisatie van het glasvezelnetwerk is van het GigaMAN-project. Dit project wil door middel van vraagbundeling de realisatie van nieuwe infrastructuur in steden buiten de Randstad bevorderen.

Deel: ' Gemeente Leeuwarden zet belangrijke stap naar glasvezelnetwerk '
Lees ook